Patvirtintas AB Šiaulių banko ne nuosavybės vertybinių popierių bazinis prospektas

2009-02-12

Vertybinių popierių komisija 2009-02-11 posėdyje patvirtino AB Šiaulių banko 100 000 000 litų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinį prospektą.

Pagal prospekte pristatytą vertybinių popierių išleidimo programą  Šiaulių bankas vienerius metus nuo prospekto patvirtinimo galės leisti fiksuotų bei kintamų palūkanų obligacijas, nulinės atkarpos obligacijas bei skolos vertybinius popierius, kurių palūkanos būtų susietos su kitų finansinių priemonių vertės pokyčiais. Pagal šią programą leidžiami vertybiniai popieriai bus platinami viešai. Numatoma leisti nuo vieno mėnesio iki penkerių metų trukmės vertybinius popierius. Emisijų parametrai bus patikslinti kiekvienos obligacijų emisijos galutinėse siūlymo sąlygose.

„Turėdamas parengtą programą, bankas galės operatyviai reaguoti į pokyčius finansų rinkose ir per vertybinių popierių emisijas gauti piniginius resursus rinkos sąlygas atitinkančia kaina“, - sakė Šiaulių banko iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas.

Visi investuotojai su patvirtintu baziniu prospektu gali susipažinti Šiaulių banko iždo departamente (Tilžės g. 149, Šiauliai). Dokumentas taip pat bus patalpintas  banko tinklalapyje www.sb.lt ir NASDAQ OMX Vilnius tinklalapyje  http://www.nasdaqomxbaltic.com/?lang=lt.

NASDAQ OMX Vilnius prekybos Oficialiajame sąraše yra kotiruojamos Šiaulių banko akcijos, o Skolos vertybinių popierių sąraše - viena banko eurais denominuota obligacijų emisija, kuri bus išperkama šių metų gegužės mėnesį.