Pateikta paraiška dėl obligacijų emisijos listingavimo

2006-06-27

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB “Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. 2006-06-23 AB Šiaulių bankas pateikė Vilniaus vertybinių popierių biržai paraišką dėl 10 milijonų eurų 2 metų trukmės obligacijų emisijos įtraukimo į biržos Skolos vertybinių popierių sąrašą. Ši obligacijų emisija yra išleista pagal Šiaulių banko 45 milijonų eurų skolos vertybinių popierių išleidimo programą. Obligacijų emisijos ISIN kodas - LT1000402016, obligacijų rūšis – paprastosios vardinės obligacijos, emisijos dydis - 100.000 vienetų, nominali vertė - 100 eurų, atkarpos dydis – 4,6 proc., atkarpų mokėjimo datos – 2007-05-17 ir 2008-05-19; išpirkimas – 2008-05-19.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel.: 841 595653.

Administracijos vadovas
Algirdas Butkus

2006-06-27