Paslaugos ūkininkams

2013-05-22

Bankinių paslaugų rinkiniai ūkininkams „Ūkiškai” ir „Ūkiškai PLIUS“

Šiaulių bankas parengė specialų pasiūlymą ūkininkams — pasirinkus banko paslaugų rinkinį „Ūkiškai” ar „Ūkiškai PLIUS” galima ne tik paprasčiau, greičiau ir ekonomiškiau sutvarkyti savo finansinius reikalus, bet ir apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų.

Paslaugų sąlygos

„Ūkiškai“

„Ūkiškai PLIUS“

Mėnesinis mokestis už banko paslaugas  (į kainą įskaičiuojamos šios banko paslaugos):

7 Lt/mėn.

9 Lt/mėn.

1.  Mokėjimo nurodymo pateikimas litais per SB liniją (neribotas kiekis):

    1.1.   iš kliento sąskaitos į kitų klientų sąskaitas Šiaulių banke;

    1.2.   iš kliento sąskaitos į kitus Lietuvoje registruotus bankus - paprastas.

2. Klientas apdraudžiamas  draudimu nuo nelaimingų atsitikimų:

    2.1.   iki 15 000 litų;

    2.2.   iki 20 000 litų.

3.  Už kreditinį mokėjimo kortelės sąskaitos likutį mokama 0,5 proc. metinė palūkanų norma.

4.  Viena mokėjimo kortelė išduodama ir aptarnaujama, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu, nemokamai (galima pasirinkti):

    4.1.   debetinė Visa Electron arba Maestro;

    4.2.   kreditinė Visa Classic arba MasterCard Standard.

5.  Kredito limitas suteikiamas nemokamai.

Informacija apdraustiesiems

 

Nelaimingo atsitikimo metu patyrus kūno sužalojimą (traumą) arba apdraustojo mirties dėl nelaimingo atsitikimo atveju, apdraustasis arba naudos gavėjas:

1.     ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po draudžiamojo įvykio arba per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų  po to, kai buvo baigtas gydymas, privalo raštu pranešti apie jį ir jo aplinkybes UAB DK „PZU Lietuva“.

2.     UAB DK „PZU Lietuva“ reikia pateikti:

  • nustatytos formos prašymą draudimo išmokai gauti;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • draudžiamąjį įvykį, jo aplinkybes ir teisę į draudimo išmoką patvirtinančius dokumentus valstybine kalba: dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos (su patvirtinta diagnoze, anamneze, tyrimų ir skirto gydymo aprašymu), mirties liudijimą arba notaro patvirtintą jo nuorašą, įvykio aktą, jei jis surašytas darbovietėje arba policijoje, teismo sprendimus ir kitus draudžiamąjį įvykį ir jo aplinkybes patvirtinančius dokumentus;
  • nelaimingo atsitikimo darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo aktą, jei nelaimingas atsitikimas įvyko darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo.

UAB DK „PZU Lietuva” Žalų departamentas

(darbo dienomis: I—IV nuo 8 iki 17 val.; V nuo 8 iki 15.45 val.)
Tel.: (8 5) 265 3436; Faksas:  (8 5) 249 0923;
el.paštas:  zalos@pzu.lt.  Adresas: Eigulių g. 21, Vilnius

Jei įvykio metu nežinote, kaip toliau elgtis, prašome kreiptis į UAB DK „PZU Lietuva“ tel. 19019. 

Prašymas dėl žalos atlyginimo
Sąlygų aprašymas
Atmintinė apdraustajam
Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės

Šiaulių banke sąlygos Jums, gerbiamieji ūkininkai, palankios bet kokiu oru ištisus metus!