Paskolas verslui Šiaulių bankas teiks, bendradarbiaudamas su Europos investicijų fondu

2009-09-10

Šiaulių bankas, bendradarbiaudamas su Europos investicijų fondu (EIF), pradeda įgyvendinti naują finansinį instrumentą, kuris leis lengviau finansuoti labai mažas įmones, mažas ir vidutines įmones. Šiaulių banką EIF atrinko teikti pasidalintos rizikos paskolas ir jam iš JEREMIE kontroliuojančio fondo numato skirti iki 20 mln. eurų (69 mln. litų).

Šiaulių bankas buvo atrinktas, atlikus išsamią analizę ir įvertinus banką pagal nustatytus atrankos kriterijus. „Šiaulių bankui patikėta finansinė priemonė padės skatinti verslumą, smulkiųjų ir vidutinių verslininkų užimtumą, investicinių projektų plėtrą Lietuvoje, suteiks naujų finansinių galimybių įmonėms. Tai jau ne pirmas kartas, kai finansinė institucija, užimanti svarbų vaidmenį Europos finansų rinkoje, bendradarbiavimui pasirenka Šiaulių banką“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas Donatas Savickas.

Europos investicijų fondas - tai jau penktoji finansinė institucija, kurios lėšas Šiaulių bankas pritraukia, finansuodamas perspektyvius verslo projektus. Šiaulių bankas glaudžiai bendradarbiauja su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB), Europos Tarybos vystymo banku (CEB), Šiaurės investicijų banku (NIB), KfW Bankengruppe (KfW).

Iš viso iš JEREMIE kontroliuojančio fondo smulkiajam ir vidutiniam verslui bus suteikta iki 120 mln. eurų (414 mln. litų) paskolų investicijų projektams finansuoti ir apyvartinėms lėšoms papildyti. Šią paramą be Šiaulių banko dar skirstys SEB ir „DnB Nord“ bankai. Bankai, skirstydami struktūrinių fondų lėšas, gautas pagal JEREMIE programą, antrą tiek investuos nuosavų lėšų, todėl bendra paramos suma  smulkiajam ir vidutiniam verslui pagal pasidalintos rizikos paskolų priemonę sieks 240 mln. eurų (828 mln. litų). EIF skelbtame atvirame konkurse dalyvavo 8 Lietuvoje veikiantys bankai.

Išskolinant lėšas pagal ES iniciatyvą JEREMIE, bus siekiama skatinti paskolų teikimą Lietuvos smulkioms ir vidutinėms įmonėms per ateinančius dvejus metus ir tuo pagerinti verslo sąlygas Lietuvoje. JEREMIE - bendra Europos Komisijos, Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas - pagerinti įmonėms sąlygas gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų.