Pasiūlymas įsigyti akcijų, pasinaudojant pirmumo teise

2007-07-13

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas - įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g.149, LT-76348 Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”, Juridinių asmenų rejestro tvarkytojui.

3. AB Šiaulių bankas 2007-07-18 pradeda platinti naujos emisijos akcijas. Akcijos išleidžiamos 2007-03-29 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, emisijos prospektas 2007-06-28 patvirtintas LR Vertybinių popierių komisijoje.

Akcijų emisija išleidžiama tik asmenims, 2007-03-29 turėjusiems banko akcijų. 1 akcijos emisijos kaina - 2,30 Lt. Akcijos platinamos AB Šiaulių banko centrinėje buveinėje Tilžės g.149, Šiauliuose ir visuose Šiaulių banko teritoriniuose padaliniuose. Platinimo vietų adresai nurodyti emisijos prospekte, pasiteirauti galima telefonais (841) 595 652, 500 704, 595 669, 595 608, 595 654.
Akcijų platinimas vyks dviem etapais.
I etapas nuo 2007-07-18 iki 2007-08-07 (15 darbo dienų) - akcijų pasirašymo sutarčių pasirašymas akcininkams, proporcingai susirinkimo dieną turėtam akcijų skaičiui. Pasirašytos akcijos turi būti apmokėtos iki 2007-08-08. Akcijos laikomos apmokėtomis, kai pinigai už jas įskaitomi į kapitalo kaupimo sąskaitą.
II etapas - nuo 2007-08-10 - likusių po pirmojo etapo neišplatintų akcijų platinimas pagal paraiškas, atsižvelgiant į susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičių. Šiame etape: nuo 2007-08-10 iki 2007-08-17 - paraiškų priėmimas;
nuo 2007-08-21 iki 2007-08-29 - akcijų pasirašymo sutarčių pasirašymas. Pasirašytos akcijos turi būti apmokėtos iki 2007-08-30;
2007-08-31 - nepasirašytų arba pasirašytų, bet laiku neapmokėtų akcijų pardavimas banko valdybos nariams.

Apie antrajam etapui likusį akcijų skaičių, paraiškų pateikimo ir akcijų apmokėjimo tvarką bankas skelbs Informacinį pranešimą Vilniaus vertybinių popierių biržos tinklalapyje adresu http://www.baltic.omxgroup.com/market/?pg=news&lang=lt ir banko interneto tinklapyje adresu www.sb.lt.

Su akcijų prospektu nuo 2007-07-13 galima susipažinti Šiaulių banko centrinėje buveinėje Tilžės g.149, Šiauliuose, visuose banko teritoriniuose padaliniuose, taip pat banko interneto tinklalapyje www.sb.lt 
4. Pranešimas nekonfidencialus.
5. Emitento įgaliotasis asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį - Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.

Valdybos pirmininkas Algirdas Butkus