Pasikeitė mokėjimų litais, mokėjimų užsienio valiuta ir kasos operacijų įkainiai

2004-05-03

Nuo 2004 05 01 pasikeitė mokėjimų litais, mokėjimų užsienio valiuta ir kasos operacijų įkainių skyriai.

MOKĖJIMAI LITAIS Verslo klientams Individualiems klientams
1.Lėšų pervedimas iš kliento sąskaitos
  1.1.Į kitas kliento sąskaitas Šiaulių banke 1 Lt
  1.2.Į kitų kientų sąskaitas Šiaulių banke 1 Lt
  1.3.Į kitus Lietuvoje registruotus bankus
  Atliekamas tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas
  pateiktas iki 14.00 val
1,5 Lt1 Lt
2.Lėšų pervedimas iš kliento sąskaitos
  internetu per "SB liniją"
  2.1.Į kitas kliento sąskaitas Šiaulių banke 0,8 Ltnemokamai
  2.2.Į kitų klientų sąskaitas Šiaulių banke 0,80 Lt
  2.3.Į kitus Lietuvoje registruotus bankus
  Atliekamas tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas
  pateiktas iki 14.15 val
0,80 Lt
3.Į kliento sąskaitą pervestų lėšų administravimas
  3.1.Kai mokėtojo sąskaita yra Šiaulių banke nemokamai
  3.2.Kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvoje
  registruotame banke
1,5 Ltnemokamai
4.Periodinis mokėjimas 0,80 Lt už kiekvieną mokėjimo pavedimą


MOKĖJIMAI UŽSIENIO VALIUTA Verslo klientams Individualiems klientams
2.Pinigų pervedimas, kai gavėjo sąskaita Šiaulių banke 2 Lt
3.Lėšų pervedimas eurais
  (pateikus mokėjimo nurodymą internetu per "SB liniją",taikomi 10 Lt mažesni įkainiai)
  3.1.Paprastas -  Atliekamas ne vėliau kaip po dviejų bankinių dienų
    OUR, SHA 60 Lt
    BEN nemokamai
  3.2.Skubus -  Atliekamas ne vėliau kaip kitą bankinę dieną, jei mokėjimo nurodymas
  pateikiamas iki 14.00 val.
    OUR, SHA 110 Lt
    BEN nemokamai
  3.3.Labai skubus -  Atliekamas tą pačią bankinę dieną, jei mokėjimo nurodymas
  pateikiamas iki 12.00 val.
    OUR, SHA 220 Lt
    BEN nemokamai
4.Lėšų pervedimas kitomis užsienio valiutomis
  (pateikus mokėjimo nurodymą internetu per "SB liniją",taikomi 10 Lt mažesni įkainiai)
  4.1.Paprastas-  Atliekamas ne vėliau kaip po dviejų bankinių dienų
    OUR, SHA 70 Lt
    BEN nemokamai
  4.2.Skubus-  Atliekamas ne vėliau kaip kitą bankinę dieną, jei mokėjimo nurodymas
  pateikiamas iki 14.00 val.
    OUR, SHA 130 Lt
    BEN nemokamai
  4.3.Labai skubus -  Atliekamas tą pačią bankinę dieną, jei mokėjimo nurodymas
  pateikiamas iki 12.00 val.
    OUR, SHA 250 Lt
    BEN nemokamai
OUR - mokėtojas sumoka AB Šiaulių banko ir užsienio banko mokesčius.
SHA - mokėtojas sumoka AB Šiaulių banko mokesčius, gavėjas sumoka užsienio banko mokesčius (mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos sumos).
BEN - gavėjas sumoka AB Šiaulių banko ir užsienio bankų mokesčius (mokesčiai išskaičiuojami iš pervedamos sumos).
5.Į kliento sąskaitą pervestų lėšų administravimas
  5.1.Kai mokėtojo sąskaita yra Šiaulių banke nemokamai
  5.2.Kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke
      5.2.1.Suma nedidesnė kaip 1 000 Lt (ekvivalentas
      valiuta)
nemokamai
      5.2.2.Suma didesnė kaip 1 000 Lt (ekvivalentas
      valiuta)
8 Lt
  5.3.Kai mokėtojo sąskaita yra užsienio banke
      5.3.1.Suma nedidesnė kaip 1 000 Lt (ekvivalentas
      valiuta)
nemokamai
      5.3.2.Suma nuo 1 000 Lt iki 10 000 Lt (ekvivalentas
      valiuta)
20 Lt
    5.3.3.Suma didesnė kaip 10 000 Lt (ekvivalentas
      valiuta)
50 Lt
6.Lėšų užsienio valiuta, pervestų per AB Šiaulių banko
  korespondentines sąskaitas, išankstinis įskaitymas į
  kliento sąskaitą
0,05% nuo sumos
(min.40 Lt)
už kiekvieną dieną


KASOS OPERACIJOSVerslo klientamsIndividualiems klientams
1. Grynųjų pinigų perskaičiavimas, klientui įnešant juos į savą banko sąskaitą
  1.1.Litų
     1.1.1. Banknotais Nemokamai
     1.1.2. Litų monetomis (iki 100 Lt) ir centais
     (iki 30 Lt)
Nemokamai
     1.1.3. Litų monetomis (daugiau kaip 100 Lt) 0,5% nuo sumos
     1.1.4. Centų monetomis (daugiau kaip 30 Lt) 3% nuo sumos
  1.2. Eurų (nesudėvėtais banknotais) Nemokamai
  1.3. JAV dolerių (nesudėvėtais banknotais) 0,02% (min. 0,50 Lt)
  1.4. Kitų užsienio valiutų (nesudėvėtais banknotais) 1%
  1.5. Sudėvėtų JAV dolerių ir eurų banknotų 5%
2. Grynųjų pinigų perskaičiavimas, įnešant juos į kito
  kliento banko sąskaitą
Taip pat kaip 1 punkte+1 Lt