Papildytos Bendrosios mokėjimo kortelės naudojimo sąlygos ir atnaujinti kai kurių paslaugų įkainiai

2017-03-30

Bendrosios mokėjimo kortelės naudojimo sąlygos

Informuojame, kad nuo š. m. balandžio 3 d. įsigalioja atnaujintos Šiaulių banko Bendrosios mokėjimo kortelių naudojimo sąlygos. Jos papildytos bekontaktės kortelės naudojimo ir operacijų šia kortele atlikimo aprašymais, kuriuos rasite šių sąlygų 1.2, 2.4.2., 3.3, 3.6.3  punktuose: Bendrosios mokėjimo kortelės naudojimo sąlygos (PDF).

Klientams, kurie mokėjimo kortelės sutartis yra sudarę iki 2017 m. vasario 28 d., atnaujintos sąlygos pradedamos taikyti nuo š. m. gegužės 1 dienos.

Su ankstesne ir nauja šių sąlygų redakcijomis galite susipažinti www.sb.lt skiltyje „Svarbi informacija ir dokumentai“ ir Šiaulių banko padaliniuose.

Atnaujinami kai kurių banko paslaugų įkainiai

Informuojame, kad, siekiant didesnio įkainių aiškumo klientams, buvo pakoreguotos ir nuo š. m. balandžio 3 d. įsigalios banko sąskaitos, pervedimų, grynųjų pinigų operacijų, paslaugų planų verslo klientams bei mokėjimo kortelių įkainių formuluotės.

Taip pat įsigalioja atnaujinti šių paslaugų įkainiai:

  • gegužės 3 d. – mokėjimo kortelių verslo klientams grynųjų pinigų išmokėjimo banko padaliniuose įkainis (0,8 proc. nuo grynųjų pinigų išmokėjimo sumos (min. 1,00 Eur);
  • birželio 1 d. – mokėjimo kortelių valiutos konversijos mokestis (2 proc. nuo konvertuojamos sumos).

Šiaulių banko paslaugų įkainių pokyčiai (PDF)

Kartu primename, kad š. m. balandžio 1 d. įsigalioja atnaujintas banko sąskaitos tvarkymo verslo klientams įkainis ir įmokų priėmimo bei dokumentinių atsiskaitymų ir garantijų įkainiai privatiems bei verslo klientams.  Nuo balandžio 18 d. čekių paslaugos nebebus teikiamos, visi čekių paslaugų įkainiai nebegalios.

Šie pokyčiai skelbiami www.sb.lt skiltyje „Paslaugų įkainiai“ ir Šiaulių banko padaliniuose.

Jei klientas sutinka su naujais paslaugų įkainių ir Bendrųjų mokėjimo kortelės naudojimo sąlygų pasikeitimais, jam nereikia atlikti jokių veiksmų. Jei klientas su jais nesutinka, jis turi teisę nedelsiant ir nemokėdamas jokio komisinio atlyginimo, nutraukti banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos, apie tai raštu informuodamas Šiaulių banką.

Primename, kad banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutarties nutraukimas neatleidžia kliento nuo visų jo įsipareigojimų Šiaulių bankui, atsiradusių iki sutarties nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. Laikoma, kad klientas sutiko su nurodytais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepranešė, kad su jais nesutinka.