Nustoja galioti BEN mokesčio tipas

2017-12-07

Informuojame, kad, remiantis Europos Sąjungos mokėjimų direktyva 2015/2366 (PSD2), nustoja galioti BEN mokesčio tipas atliekant pervedimus į kitą banką.

Nuo 2018 m. sausio 13 d. BEN mokesčio tipas nebebus galimas jokiems mokėjimams į Europos Sąjungos ir Europos Ekonominės Erdvės šalių (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) bankus. Nuo 2018 m. vasario 13 d. šis mokesčio tipas nebegalimas ir kitiems kredito pervedimams, nepriklausomai nuo šalies ir valiutos.

BEN mokestis reiškia, kad Šiaulių banko ir užsienio bankų mokesčius už kredito pervedimą sumoka lėšų gavėjas.

Daugiau informacijos apie Šiaulių banko įkainius galite rasiti čia.

Jeigu turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337) arba el. paštu kc@sb.lt arba užsukite į Šiaulių banko padalinius.

Klientams, kurie sutinka su atnaujintais Šiaulių banko paslaugų įkainiais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su Paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nutraukti banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamų pokyčių įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuodami Šiaulių banką. Laikoma, kad klientas sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.