Nuspręsta pateikti paraišką dėl Šiaulių banko akcijų įtraukimo į Oficialųjį sąrašą

2006-11-21

Pranešimas apie esminį įvykį

Nuspręsta pateikti paraišką dėl įtraukimo į Oficialųjį sąrašą

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, akcinei bendrovei “Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. AB Šiaulių banko valdyba 2006 m. lapkričio 20 d. nusprendė pateikti paraišką Vilniaus vertybinių popierių biržai dėl Šiaulių banko akcijų įtraukimo į Oficialųjį sąrašą.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel. (8-41) 595653.

Administracijos vadovas
Algirdas Butkus

006-11-21