Nuo spalio Šiaulių bankas mažins indėlių palūkanas

2012-09-19
Nuo š. m. spalio 1 d. Šiaulių bankas keičia terminuotųjų, kaupiamųjų, taupomųjų ir Vaiko indėlių palūkanų normas. Priklausomai nuo pasirinktos indėlio rūšies, valiutos ir termino palūkanos mažės nuo 0,05 iki 0,5 procentinio punkto.

Taupantiems litais, už 6 mėnesių trukmės terminuotuosius indėlius, pasirinkus palūkanų mokėjimą termino pabaigoje, nuo spalio mėnesio Šiaulių bankas mokės 2,2 proc. metinių palūkanų, pasidėjusiems tokį indėlį vieneriems metams - 2,8 proc., o ilgesniam laikotarpiui, pvz., 4-5 metams - 3,2 proc. metinių palūkanų. Jeigu taupoma eurais ir palūkanos skaičiuojamos pasibaigus indėlio sutarties laikotarpiui, tuomet už pusmečio terminuotuosius indėlius, palūkanos sieks 2 proc., už metų trukmės - 2,5 proc., o pasirinkus ilgesnį laikotarpį - iki 3 proc.

Nusprendusiems taupyti JAV doleriais ar Didžiosios Britanijos svarais sterlingų, pvz., už pusės metų laikotarpiui padėtus terminuotuosius indėlius, bus mokama 1 proc., o už tokius indėlius Norvegijos kronomis - 2,2 proc. metinių palūkanų. Šveicarijos frankais indėlių palūkanos lieka nepakitusios.

Indėlių palūkanas tiksliai galite pasiskaičiuoti banko tinklalapyje esančioje indėlių palūkanų skaičiuoklėje, įrašę indėlio sumą, terminą bei pasirinkę valiutą.

Pasidėjusiems terminuotuosius indėlius per Šiaulių banko internetinės bankininkystės sistemą „SB linija“ ilgesniam kaip pusės metų laikotarpiui ir pasirinkusiems palūkanų mokėjimą termino pabaigoje, bankas moka 0,15 proc. didesnes palūkanas, o už trumpesnio nei pusmetis termino indėlius internetu - 0,1 proc. didesnes palūkanas. Pasirinkusiems palūkanų mokėjimą kas mėnesį, palūkanų normos už indėlius tiek banko skyriuose, tiek per „SB linija“ 0,1 proc. mažesnė.

Visi Šiaulių banke laikomi klientų indėliai pagal Lietuvos Respublikos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą yra apdrausti valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“.