Nuo š. m. liepos 15 d. įsigalioja naujas mokestis

2013-05-13

Šiaulių bankas iš Ūkio banko perėmė 2013 m. vasario 23 d. Ūkio banko dalies turto ir įsipareigojimų perleidimo sutartyje nurodytus draudžiamus įsipareigojimus indėlininkams, egzistavusius Ūkio banko draudiminio įvykio dieną. 

Siekiant užtikrinti Ūkio banko klientams teiktų bankinių paslaugų tęstinumą ir tinkamą iš Ūkio banko perimtų minėtų indėlių administravimo kokybę, bei vadovaujantis AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių  1.9. punktu, informuojame, apie keičiamus Tipinius įkainius- nuo 2013 m. liepos 15 d. įsigalioja Metinis indėlio administravimo mokestis.

Naujas mokestis Šiaulių banke bus taikomas iš Ūkio banko perimtiems indėliams, kurių terminas ilgesnis kaip penkeri metai. Pažymime, kad Šiaulių bankas tarp savo produktų neturi ilgesnio kaip penkeri metai terminuoto indėlio, todėl siekiant kokybiško tokio termino indėlių, perimtų iš Ūkio banko, aptarnavimo Šiaulių bankas neišvengiamai turi atlikti papildomų investicijų, kurios ir bus kompensuojamos minėtu metiniu indėlio aptarnavimo mokesčiu.

Informuojame, kad jokiems kitiems terminuotiems indėliams šis mokestis nebus taikomas.