Nuo š. m. balandžio 18 d. nebegalioja čekių įkainiai

2017-03-16

Gerbiamieji klientai,

informuojame, kad nuo š. m. balandžio 18 d. Šiaulių banke nebebus teikiamos čekių inkasavimo,  čekių išrašymo (EUR ir GBP) ir kelionės čekių supirkimo paslaugos.

Nuo nurodytos dienos visi čekių paslaugų įkainiai, skelbiami Šiaulių banko interneto svetainės skiltyje „Paslaugų įkainiai“ –> „Čekiai“, nebegalios.

Telefonas pasiteirauti 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337).

Jūsų
Šiaulių bankas

Klientams, kurie sutinka su skelbiamais Šiaulių banko paslaugų įkainių pakeitimais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nedelsdami nutraukti banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamos pokyčių įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuodamas banką.

Primename, kad banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutarties nutraukimas neatleidžia kliento nuo visų jo įsipareigojimų bankui, atsiradusių iki sutarties nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. Laikoma, kad klientas sutiko su nurodytais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.