Nuo rugpjūčio 4 d. įsigalioja nauji kai kurių paslaugų įkainiai

2017-08-03

Primename, kad nuo 2017 m.rugpjūčio 4 d. Šiaulių banke įsigalioja nauji lėšų pervedimo, grynųjų pinigų operacijų, kreditų (privatiems klientams), mokėjimo kortelių, sąlyginio mokėjimo ir kitų paslaugų įkainiai bei sąlygos. Siekiant subalansuotumo ir įkainių aiškumo klientams, įsigalioja pakoreguotas kai kurių įkainių išdėstymas kainyne, patikslintos ar papildytos kai kurių įkainių formuluotės bei išnašos.

Apie planuojamus įkainių pokyčius informavę anksčiau.

Kviečiame susipažinti su naujai įsigaliojančiais įkainiais.

Visus Šiaulių banko paslaugų ir operacijų įkainius galite rasti čia.

Klientams, kurie sutinka su skelbiamais Šiaulių banko paslaugų įkainių pakeitimais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nedelsdami nutraukti banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamos pokyčių įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuodami banką.

Primename, kad šių sutarčių nutraukimas neatleidžia kliento nuo visų jo įsipareigojimų bankui, atsiradusių iki sutarties nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. Laikoma, kad klientas sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.