Nuo 2018 m. sausio 18 d. keisis dalis banko įkainių

2017-11-17

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2018 m. sausio 18 d. Šiaulių banke keisis kai kurių paslaugų įkainiai ir sąlygos.

Pervestų lėšų administravimas

Anksčiau galioję kelių tipų pervestų lėšų administravimo užsienio valiuta ir eurais (išskyrus SEPA kredito pervedimus) įkainiai, kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvoje ir/ar užsienio šalyje registruotame banke, sujungti į vieną, t.y., iš Lietuvoje registruotų bankų pervestoms lėšoms taikomi tokie patys administravimo mokesčiai kaip ir lėšoms gautoms iš užsienio bankų. Taip pat, nebeišskiriamas įkainis už kredito pervedimus, kurių suma mažesnė nei 290 eurų. Pervestų lėšų administravimo įkainis su mokesčio tipu OUR taikomas lėšų gavėjui (iki šiol šis įkainis buvo taikomas lėšų siuntėjui).

Archyvinių dokumentų išdavimas

Už senesnių nei vieneri metai mokamųjų ir kitų dokumentų kopijų paiešką archyve bus taikomas 5 Eur mokestis (PVM įskaičiuotas). Mokestis už šių dokumentų išdavimą sieks 1,5 Eur už kiekvieną kopijos lapą.

Skubus kortelės gaminimas

Užsakant skubų kortelės gaminimą, pagamintą kortelę banko padalinyje Klientas galės atsiimti kitą darbo dieną, jeigu prašymas bus pateiktas iki darbo dienos 11.30 val. Prašymą pateikus po 11.30 val., kortelę bus galima atsiimti po dviejų darbo dienų.

Naujai įsigaliosiančius įkainius rasite čia

Jeigu turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337) arba el. paštu kc@sb.lt arba užsukite į Šiaulių banko padalinius.

Klientams, kurie sutinka su atnaujintais Šiaulių banko paslaugų įkainiais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su Paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nutraukti banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamų pokyčių įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuodami Šiaulių banką. Laikoma, kad klientas sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.