Nuo 2017 m. vasario 1 d. keičiasi Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės

2016-11-30

Gerbiamieji klientai,

informuojame Jus, kad, atsižvelgiant į naujas LR mokėjimo įstatymo nuostatas ir kitus mokėjimo paslaugų teikimo pokyčius, atnaujintos AB Šiaulių banko Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Mokėjimų taisyklės), kurių naujoji redakcija įsigalioja ir pradedama taikyti nuo 2017 m. vasario 1 d.

Mokėjimų taisyklės yra neatskiriama Jūsų su Šiaulių banku sudarytų sutarčių, susijusių su Jūsų atliekamomis operacijomis ar naudojamomis banko paslaugomis, dalis. Su galiojančia ir nauja Mokėjimų taisyklių redakcijomis galite susipažinti Šiaulių banko interneto svetainėje arba jas nemokamai gauti bet kuriame klientų aptarnavimo padalinyje

Pagrindiniai Mokėjimų taisyklių pokyčiai yra šie:

  • į taisykles įtraukta didžioji dalis šiuo metu galiojančių banko sąskaitos ir mokėjimo kortelės sąskaitos sąlygų, todėl nuo 2017 m. vasario 1 d. trumpės šių sąskaitų sutarčių apimtis ir taps glaustesnis bei paprastesnis jų turinys;
  • sukurtas naujas skyrius „Pagrindinė mokėjimo sąskaita“, kuriame pateikiama informacija apie pagrindinės sąskaitos atidarymą, susijusias paslaugas, komisinį atlyginimą ir šios sąskaitos nutraukimą (žr. 3.3);
  • įtrauktos esminės mokėjimo paslaugų rinkinių teikimo vartotojams sąlygos (žr. 4.16);
  • atsižvelgiant į Lietuvos banko rekomendacijas, įtrauktos sąlygos ir aprašyti Šiaulių banko veiksmai, susiję su lėšų grąžinimu, kai mokėtojas atlieka klaidingą mokėjimo operaciją, nurodydamas blogą unikalų identifikatorių, arba teikia prašymą susigrąžinti lėšas, kai mokėjimo operacija atlikta tinkamai (žr. 5.7);
  • pašalintos tiesioginio debeto paslaugos teikimo sąlygos, nes nuo 2016 m. sausio 1 d. Šiaulių bankas šios paslaugos nebeteikia.

Maloniai kviečiame išsamiai susipažinti su naująja Mokėjimo taisyklių redakcija:

Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklės

Primename, kad jei Mokėjimo taisyklių pakeitimai Jums nepriimtini, turite teisę iki jų taikymo dienos nedelsdami ir nemokamai nutraukti su Šiaulių banku sudarytas paslaugų teikimo sutartis. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju įsipareigojimus bankui pagal nutrauktas sutartis būtina tinkamai įvykdyti. Negavę Jūsų pranešimo apie nesutikimą su Mokėjimų taisyklių pakeitimais, laikysime, kad su jais sutinkate.

Jūsų
AB Šiaulių bankas