Nuo 2015 m. sausio 1 d. ir vasario 5 d. keisis kai kurių banko paslaugų įkainiai

2014-12-05

Gerbiamieji klientai,

Šiaulių bankas keičia kai kurių banko paslaugų formuluotes bei įkainius. Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja dokumentinių akredityvų, elektroninės bankininkystės tipinių paslaugų įkainių redakcija, nuo 2015 m. vasario 5 d. – banko sąskaitos, pervedimų, grynųjų pinigų operacijų ir mokėjimo kortelių.

Taip pat informuojame Jus, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. ženkliai sumažės pervedimų eurais  į ES ir EEE šalis įkainiai bei iš šių šalių gautų pervedimų eurais administravimo mokesčiai. Visi pervedimai eurais į ES ir EEE šalis kainuos tiek pat, kiek dabar kainuoja pervedimai litais Lietuvoje.

 

Banko padalinyje

Per „SB liniją“

 

Iki 2014-12-31

Nuo 2015-01-01

Iki 2014-12-31

Nuo 2015-01-01

Paprastas pervedimas į ES ir EEE šalyse registruotus bankus

50 Lt (14,48 EUR)

3,5 Lt (1,01 EUR)

40 Lt (11,58 EUR)

1,40 Lt (0,41 EUR)

 

Į kliento sąskaitą pervestų lėšų administravimas, kai:

 

Iki 2014-12-31

Nuo 2015-01-01

Mokėtojo sąskaita yra ES ir EEE šalies registruotame banke

5 Lt (1,45 EUR)*

30 Lt (8,69 EUR)**

1,20 Lt (0,35 EUR) – privatiems klientams

1,40 Lt (0,41 EUR) – verslo klientams

 

Klientų patogumui, nuo 2015 m. sausio 1 d., lėšų eurais pervedimas į kitus  Lietuvoje registruotus  bankus bus įvykdomas žymiai greičiau, nes  bankų tarpuskaitos procedūros Lietuvoje bus atliekamos kas  valandą – nuo   9.00 val. iki 17.00 val. Taip pat bus nustatytas ilgesnis mokėjimo nurodymo pateikimo laikas, taigi lėšos pagal mokėjimo nurodymą, pateiktą bankui iki 16.30  val., bus įvykdomas dar tą pačią darbo dieną.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. skubių vietinių mokėjimų į kitus Lietuvoje registruotus bankus paslauga nebus teikiama.

Su nauja dokumentinių akredityvų, elektroninės bankininkystės tipinių paslaugų įkainių redakcija, įsigaliosiančią nuo 2015 m. sausio 1 d., susipažinti galite čia.

Kviečiame susipažinti ir su nuo 2015 m. vasario 5 d. banko keičiamais tipiniais šių banko paslaugų (banko sąskaitos, pervedimai, grynieji pinigai, mokėjimo kortelės) įkainiais bei formuluotėmis:

 *jei pervedama suma neviršija 50 000 eurų

** jei pervedama suma viršija 50 000 eurų

I. BANKO SĄSKAITOS

Galioja nuo 2015-02-05

Verslo klientams

Privatiems klientams

3. Įgalioto asmens priskyrimas prie sąskaitos (-ų) valdymo pagal notaro patvirtintą įgaliojimą 

netaikoma

2,90 EUR

10 Lt

II. PERVEDIMAI

Pervedimai eurais banko padalinyje

Galioja nuo 2015-02-05

1.3Į kitus Lietuvoje registruotus bankus:

Verslo klientams

Privatiems klientams

 

Val.

Diena

Litais

Eurais

Litais

Eurais

1.3.1. paprastas

16:30

D+0

5,87 Lt

1,70 EUR

5,87 Lt

1,70 EUR

1.3.1.1.paprastas, kai klientas neturi sąskaitos Šiaulių banke

16:30

D+0

10,01 Lt

2,90 EUR

10,01 Lt

2,90 EUR

1.4. Į ES ir EEE šalyse registruotus bankus (SHA):

1.4.1. paprastas

17:00

D+1

5,87 Lt

1,70 EUR

5,87 Lt

1,70 EUR

III. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS

Galioja nuo 2015-02-05

Verslo klientams

Privatiems klientams

 

Eurais

Litais

Eurais

Litais

1. Grynųjų pinigų įnešimas į savo arba bendraturčių banko sąskaitą (į nepilnamečio asmens sąskaitą, įnešant tėvams, globėjams, įtėviams), esančią Šiaulių banke:

1.1.  eurų, JAV dolerių ir D. Britanijos svarų sterlingų banknotais

0,05% nuo sumos (min. 0,60 EUR)

0,05% nuo sumos (min. 2,07 Lt)

0,05% nuo sumos (min. 0,60 EUR)

0,05% nuo sumos, min. 2,07 Lt

1.2.  eurų monetomis

3,5% nuo sumos (min. 0,20 EUR)

3,5% nuo sumos (min. 0,69 Lt)

3,5% nuo sumos (min. 0,20 EUR)

3,5% nuo sumos (min. 0,69 Lt)

2. Grynųjų pinigų įnešimas į kito kliento banko sąskaitą, esančią Šiaulių banke:

2.1. eurų, JAV dolerių ir D. Britanijos svarų sterlingų banknotais

0,1 % (min. 0,80 EUR)

0,1 % (min. 2,76 Lt)

0,1 % (min. 0,80 EUR)

0,1 % (min. 2,76 Lt)

2.2. kitų užsienio valiutų banknotų

0,4 % (min. 1 EUR)

0,4 % (min. 3,45 Lt)

0,4 % (min. 1 EUR)

0,4 % (min. 3,45 Lt)

X. MOKĖJIMO KORTELĖS

X.I. DEBETO MOKĖJIMO KORTELIŲ Visa Electron / Maestro ĮKAINIAI

Galioja nuo 2015-02-05

Visa Electron / Maestro

Visa Electron / Maestro (studentams, moksleiviams, pensininkams)10

 

Eurais

Litais

Eurais

Litais

1. Kortelės išdavimas ir aptarnavimas

1.1. kortelės galiojimas

3 metai1,11

3 metai

1.2. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta

EUR / USD

1.3. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas

0,45 EUR12

1,55 Lt12

nemokamai

1.4. mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimas

0,36 EUR2,13,14

1,25 Lt2,13,14

nemokamai

1.5. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui

0,45 EUR1,12

1,55 Lt1,12

nemokamai

1.13. Kortelės sąskaitos administravimo mokestis po kortelės galiojimo pabaigos, jeigu kortelė nėra atnaujinama

0,29 EUR / mėn.

1 Lt / mėn.

0,29 EUR / mėn.

1 Lt /

mėn.

3. Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas

3.3. paštu (Lietuvoje)

0,72 EUR

2,5 Lt

0,72 EUR

2,5 Lt

5. Paros operacijų limitai8

5.1. grynųjų pinigų išėmimo operacijos

5.1.1. suma

1000 EUR

3452,80 Lt

1000 EUR

3452,80 Lt

5.1.2. operacijų skaičius

5

5.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

5.2.1. suma

4000 EUR

13811,20 Lt

4000 EUR

13811,20 Lt

5.2.2. operacijų skaičius

neribojama

6. Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai9:

6.1. kredito limito suteikimas

nemokamai

6.2. nemokamo kredito naudojimo laikotarpis

-

6.3. laikotarpis, per kurį turi būti padengtas neigiamas kortelės likutis

30 dienų

6.4. kredito limito naudojimo sąlygų keitimas

2,90 EUR

10 Lt

6.5. kortelės aktyvavimas pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį

5,79 EUR

20 Lt

1 Neveiksniems arba ribotaiveiksniems asmenims išduodamų mokėjimo kortelių galiojimo laikas yra 2 metai.

4 Grynųjų pinigų išsiėmus daugiau nei 550 EUR (1899,04 Lt) per mėnesį, taikomas 0,4 % min. 0,29 EUR (1 Lt) mokestis nuo didesnės nei 550 EUR (1899,04 Lt) sumos.
5 Grynųjų pinigų išsiėmus daugiau nei 850 EUR (2934,88 Lt) per mėnesį, taikomas 0,4 % min. 0,29 EUR (1 Lt) mokestis nuo didesnės nei 850 EUR (2934,88 Lt) sumos.
11 Nerezidentams išduodamų kortelių galiojimo laikas - 2 metai.

12 Nerezidentams pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimo/atnaujinimo mokestis: 15 EUR (51,79 Lt) ES šalių piliečiams,
30 EUR (103,58 Lt) ne ES šalių piliečiams.

13 Nerezidentams mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.

14 Klientui neatvykus atsiimti kortelės, bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgdamas į faktinį kortelės galiojimo laikotarpį.

X.II. KREDITO MOKĖJIMO KORTELIŲ Visa Classic / MasterCard Standard ĮKAINIAI

Galioja nuo 2015-02-05

Visa Classic/MasterCard Standard

 

Eurais

Litais

1. Kortelės išdavimas ir aptarnavimas

1.1. kortelės galiojimas

3 metai5

1.2. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta

EUR / USD

1.3. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas

1 EUR6

3,45 Lt6

1.4. mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimas

1,15 EUR7,8

3,97 Lt7,8

1.5. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui

1 EUR6

3,45 Lt6

1.14. Kortelės sąskaitos administravimo mokestis po kortelės galiojimo pabaigos, jeigu kortelė nėra atnaujinama

0,29 EUR / mėn.

1 Lt / mėn.

3. Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas

3.3. paštu (Lietuvoje)

0,72 EUR

2,5 Lt

 

5. Paros operacijų limitai4

5.1. grynųjų pinigų išėmimo operacijos

5.1.1. suma

1000 EUR

3 452,80 Lt

5.1.2. operacijų skaičius

5

5.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

5.2.1. suma

4000 EUR

13 811,20 Lt

5.2.2. operacijų skaičius

neribojama

3 Terminuotojo indėlio išmokėjimas banko padaliniuose privatiems klientams (JAV dolerių ir eurų) – nemokamas, jeigu sutarties terminas 31 diena ir ilgesnis ir sutartis nebuvo nutraukta prieš laiką.

5 Nerezidentams turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje išduodamų kortelių galiojimo laikas yra  2 metai.

6 Nerezidentams turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimo/atnaujinimo mokestis yra 27,59 EUR (95,28 Lt).

7 Nerezidentams turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.

8 Klientui neatvykus atsiimti kortelės, bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgdamas į faktinį kortelės galiojimo laikotarpį.

X.III. KREDITO MOKĖJIMO KORTELIŲ MASTERCARD STANDARD BIS ĮKAINIAI

Galioja nuo 2015-02-05

MasterCard standard BIS

5. Paros operacijų limitai2

5.1. grynųjų pinigų išėmimo operacijos

5.1.1. suma

1000 EUR

3452,80 Lt

5.1.2. operacijų skaičius

5

5.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

5.2.1. suma

4000 EUR

13811,20 Lt

5.2.2. operacijų skaičius

neribojama

X.IV. KREDITO MOKĖJIMO KORTELIŲ Visa Gold / MasterCard Gold ĮKAINIAI

Galioja nuo 2015-02-05

Visa Gold /MasterCard Gold

 

Eurais

Litais

1. Kortelės išdavimas ir aptarnavimas

1.1 kortelės galiojimas

3 metai5

1.2. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta

EUR / USD

1.3. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas

2 EUR6

6,90 Lt6

1.4. mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimas

2,41 EUR7,8

8,33 Lt7,8

1.5. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui

2 EUR6

6,90 Lt6

1.14. Kortelės sąskaitos administravimo mokestis po kortelės galiojimo pabaigos, jeigu kortelė nėra atnaujinama

0,29 EUR / mėn.

1 Lt / mėn.

3. Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas

3.3. paštu (Lietuvoje)

0,72 EUR

2,5 Lt

5. Paros operacijų limitai4

5.1 grynųjų pinigų išėmimo operacijos

    5.1.1. suma

1000 EUR

3452,80 Lt

    5.1.2. operacijų skaičius

5

5.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

 

    5.2.1. suma

4000 EUR

13811,20 Lt

    5.2.2 operacijų skaičius 

neribojama

3 Terminuotojo indėlio išmokėjimas banko padaliniuose privatiems klientams (JAV dolerių ir eurų) – nemokamas, jeigu sutarties terminas 31 diena ir ilgesnis ir sutartis nebuvo nutraukta prieš laiką.

5 Nerezidentams turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje išduodamų kortelių galiojimo laikas - 2 metai.

6 Nerezidentams turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimo/atnaujinimo mokestis yra 27,59 EUR (95,28 Lt).

7 Nerezidentams turintiems laikiną leidimą gyventi Lietuvoje mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.
8 Klientui neatvykus atsiimti kortelės, bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgdamas į faktinį kortelės galiojimo laikotarpį.

X.V. KREDITO MOKĖJIMO KORTELIŲ Visa Business / MasterCard Business ĮKAINIAI

Galioja nuo 2015-02-05

Visa Business/ MasterCard Business

 

Eurais

Litais

1. Kortelės išdavimas ir aptarnavimas

1.1. kortelės galiojimas

3 metai

1.2. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta

EUR / USD

1.3. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas

1 EUR

3,45 Lt

1.4. mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimas

0,96 EUR4

3,33 Lt4

1.5. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui

1 EUR

3,45 Lt

1.13. Kortelės sąskaitos administravimo mokestis po kortelės galiojimo pabaigos, jeigu kortelė nėra atnaujinama

0,29 EUR / mėn.

1 Lt / mėn.

3. Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas

3.3. paštu (Lietuvoje)

0,72 EUR

2,5 Lt

5. Paros operacijų limitai3

5.1. grynųjų pinigų išėmimo operacijos

5.1.1. suma

1000 EUR

3452,80 Lt

5.1.2. operacijų skaičius

5

5.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

5.2.1. suma

4000 EUR

13811,20 Lt

5.2.2. operacijų skaičius

neribojama

4 Klientui neatvykus atsiimti kortelės, bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgdamas į faktinį kortelės galiojimo laikotarpį.

X.VI. DEBETO MOKĖJIMO KORTELIŲ Maestro Business ĮKAINIAI

Galioja nuo 2015-02-05

Maestro Business

 

Eurais

Litais

1. Kortelės išdavimas ir aptarnavimas

1.1. kortelės galiojimas

3 metai4

1.2. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės sąskaitos valiuta

EUR/USD

1.3. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimas

0,45 EUR5

1,55 Lt5

1.4. mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimas

0,36 EUR6,7

1,25 Lt6,7

1.5. pagrindinės ir / ar papildomos kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui

0,45 EUR5

1,55 Lt5

1.13. Kortelės sąskaitos administravimo mokestis po kortelės galiojimo pabaigos, jeigu kortelė nėra atnaujinama

0,29 EUR / mėn.

1 Lt / mėn.

3. Mėnesinės ataskaitos apie atsiskaitymus kortele pateikimas

3.3. paštu (Lietuvoje)

0,72 EUR

2,5 Lt

5. Paros operacijų limitai3

5.1. grynųjų pinigų išėmimo operacijos

5.1.1. suma

1000 EUR

3452,80 Lt

5.1.2. operacijų skaičius

5

5.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

5.2.1. suma

4000 EUR

13811,20 Lt

5.2.2. operacijų skaičius

neribojama

4 Nerezidentams išduodamų kortelių galiojimo laikas - 2 metai.

5 Nerezidentams pagrindinės ir / ar papildomos kortelės išdavimo/atnaujinimo mokestis: 15 EUR (51,79 Lt) ES šalių piliečiams,
30 EUR (103,58 Lt) ne ES šalių piliečiams.

6 Nerezidentams mėnesinis pagrindinės ir / ar papildomos kortelės aptarnavimo mokestis netaikomas.

7 Klientui neatvykus atsiimti kortelės, bankas apskaičiuoja šį mokestį, atsižvelgdamas į faktinį kortelės galiojimo laikotarpį.