Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nuorodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Nuo 2009 m. sausio 15 d. keičiasi kai kurių Šiaulių banko tipinių paslaugų ir finansinių operacijų įkainiai

2008-12-31

Gerbiamieji klientai,
pranešame, kad nuo 2009 m. sausio 15 d. keičiasi kreditų ir faktoringo įkainiai.

Kiti kreditai:
administravimo mokestis (vienkartinis arba skaičiuojamas nuo sutartyje numatytos maksimalios kredito sumos):

kreditams ir kredito linijoms:
    iki 1 metų 0,2-0,5% (min. 300 Lt);
    daugiau kaip 1 metams 0,5-1,0% (min. 300 Lt);
    banko sąskaitos kreditams 0,5-1,2% (min. 300 Lt);
įsipareigojimo mokestis (skaičiuojamas nuo nepanaudotos kredito sumos):
    kreditams 0,2-0,5% metinių palūkanų;
    kredito linijoms 0,4-0,8% metinių palūkanų;
    banko sąskaitos kreditams 0,6-1,0% metinių palūkanų.

Faktoringas (tik verslo klientams):
debitoriaus rizikos vertinimas: 
    Lietuvoje registruotoms įmonėms 50 Lt plius PVM;
    Užsienyje registruotoms įmonėms 150 Lt plius PVM.

AB Šiaulių bankas