Nuo 2004 09 21 pradedama platinti Šiaulių banko akcijų emisija

2004-09-17

PASIŪLYMAS ĮSIGYTI AKCIJŲ PASINAUDOJANT PIRMUMO TEISE

1. AB ŠIAULIŲ BANKAS, įmonės kodas 1202525, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai.
2. Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams „Lietuvos rytas” ir „Šiaulių kraštas”.
3. 2004 09 16 Vertybinių popierių komisijoje įregistruota AB Šiaulių banko akcijų emisija, išleidžiama 2004 07 20 visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu.
Įregistruotos akcijos pradedamos platinti 2004 09 21. Akcijos platinamos AB Šiaulių banko centrinėje buveinėje Tilžės g.149, Šiauliuose. Kabineto numeris — 214, darbo laikas 7.30 - 11.30, 12.30 - 16.30.
Akcijų platinimas vyks dviem etapais.
I etapas — nuo 2004 09 21 iki 2004 10 20 (30 dienų). Šiame etape akcijos platinamos tik banko akcininkams, turintiems pirmumo teisę įsigyti naujų akcijų proporcingai turimų akcijų skaičiui. Akcijų skaičius, kurį banko akcininkai gali pasirašyti šiame etape, yra proporcingas akcininkų turėtų akcijų skaičiui nutarimo išleisti akcijų emisiją priėmimo dieną
(2004 07 20).
II etapas — nuo 2004 10 21 iki 2004 11 08. Šiame etape likusios po pirmojo etapo neišplatintos akcijos platinamos visiems jų pageidaujantiems:
- nuo 2004 10 21 iki 2004 11 02 priimamos paraiškos iš norinčių pirkti likusių išleidžiamų akcijų;
- nuo 2004 11 03 iki 2004 11 08 sudaromos akcijų pasirašymo sutartys su paraiškas pateikusiais asmenimis.
Jei paraiškų pateikiama ne didesniam akcijų skaičiui negu yra likę pirmajame etape neišplatintų akcijų, bus tenkinamos visos paraiškos. Jeigu pateiktose paraiškose nurodytas bendras norimų įsigyti akcijų skaičius yra didesnis už likusį neišplatintų akcijų skaičių, paraiškos tenkinamos proporcingai pageidautam ir likusiam po pirmojo etapo akcijų skaičiui. (Proporcijos koeficientas K=L/N, kur L — likęs po pirmojo etapo akcijų skaičius, N — bendras norimų įsigyti akcijų skaičius).
Su akcijų prospektu galima susipažinti Šiaulių banko centrinėje buveinėje, Tilžės g.149, Šiauliuose. Kabineto numeris — 214, darbo laikas 7.30 — 11.30, 12.30 — 16.30.
4. Pranešimas nekonfidencialus.
5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo — Pranas Gedgaudas, tel. (8~41) 59 56 53.

AB Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus
2004 m. rugsėjo 16 d.