Netikėtai gavę 2000 eurų lietuviai juos išleistų poilsiui ir pramogoms

2018-07-19

Net trečdalis lietuvių netikėtai gavę 2000 eurų juos išleistų atostogoms, kelionėms ir pramogoms, rodo Šiaulių banko užsakymu atliktas visuomenės nuomonės tyrimas. Penktadalis apklaustųjų už šiuos pinigus atnaujintų namus.

Tyrimo dalyvių klausta, kaip jie elgtųsi netikėtai gavę 2000 eurų. Didžioji dalis apklaustųjų tokiais atvejais teiktų prioritetą pramoginiams, o ne praktiniams tikslams. Atostogoms, kelionėms užsienyje, pramogavimui pinigus dažniau skirtų moterys, 18-45 m. respondentai ir didmiesčių gyventojai, gyventojai su aukštuoju išsilavinimu. Mažiausiai kelionės ir pramogos domina vyresnius nei 46 metų amžiaus gyventojus ir bedarbius.

Antra sritis po laisvalaikio ir poilsio, kuriai gyventojai leistų netikėtai gautą pinigų sumą – namų atnaujinimas. Beveik penktadalis apklaustųjų netikėtai gautus 2000 eurų skirtų būsto atnaujinimui, naujai buitinei technikai.

„Žvelgiant į Šiaulių banko vartojimo finansavimo statistiką, matome, kad skolindamiesi žmonės dažniau nurodo praktinius tikslus: būsto atnaujinimą ar naujo automobilio įsigijimą. Tačiau visai kitaip būtų elgiamasi su netikėtai gautais, pavyzdžiui, laimėtais pinigais – tokiais atvejais pirmenybė teikiama pramogoms. Tai rodo, kad planuodami, kur leisti pinigus, lietuviai atsižvelgia ir į jų kilmę – skolindamiesi būna labiau praktiški“, - sako Šiaulių banko Finansavimo paslaugų vystymo departamento direktorė Goda Butkienė.

Už netikėtai gautus pinigus įsigyti automobilį vyrai linkę net du kartus dažniau nei moterys. Be to, toks pirkinys aktualesnis jaunesnio amžiaus gyventojams. Beveik ketvirtadalis 18-25 m. amžiaus apklaustų lietuvių netikėtai gautus 2000 eurų nuspręstų skirti automobilio įsigijimui.

Mažiausiai apklaustų lietuvių pinigus skirtų mokslui ir studijoms. Kiek labiau tam panaudoti pinigus linkę žemesnes pajamas gaunantys gyventojai.

Vyresnieji respondentai pinigus dažniau išleistų sveikatos paslaugoms, bet labiausiai jie būtų linkę taupyti arba investuoti – netikėtai gautus 2000 eurų tam skirtų per ketvirtadalį vyresnių nei 56 metų amžiaus respondentų.

Mažiausiai linkę taupyti studentai ir moksleiviai – netoli pusės apklaustųjų jaunuolių netikėtai gautus 2000 eurų  labiausiai norėtų išleisti atostogoms, kelionėms užsienyje ir pramogoms.

Visuomenės nuomonės tyrimas Šiaulių banko užsakymu atliktas šių metų gegužę. Jame dalyvavo 18-75 m. amžiaus gyventojai iš visų šalies regionų – iš viso apklausti 1005 respondentai.