Nauja kredito linija smulkiajam ir vidutiniam verslui finansuoti

2005-05-16

Šiaulių bankui suteikta 2,5 mln. eurų kredito linija smulkiajam ir vidutiniam verslui finansuoti

AB Šiaulių bankas ir Europos Tarybos vystymo bankas pasirašė sutartį, pagal kurią Šiaulių bankui bus suteikta 2,5 mln. eurų kredito linija smulkiajam ir vidutiniam verslui finansuoti.

Bankas teiks iki 100 000 eurų dydžio kreditus terminui iki 5 metų. Kredito linijos lėšomis bus finansuojami smulkiųjų ir vidutinių įmonių investiciniai projektai, kuriuos vykdant numatoma kurti naujas darbo vietas arba jie padės išsaugoti jau esančias darbo vietas, bei bus tęsiamas moterų verslumą skatinančių projektų finansavimas. Atskirais atvejais iki 30% kredito sumos galės būti skiriama apyvartinėms lėšoms papildyti.

Tai jau trečioji Šiaulių banko ir Europos Tarybos vystymo banko sutartis, grindžiama teigiama bendradarbiavimo patirtimi ir reiškianti tolesnę bendradarbiavimo plėtrą. 2002 metų gruodžio mėn. Europos Tarybos vystymo bankas kartu su Šiaurės investicijų banku suteikė Šiaulių bankui 1 mln. eurų liniją smulkiajam ir vidutiniam moterų verslui kredituoti. Šiaulių bankui sparčiai ir sėkmingai įgivendinus projektą po metų buvo papildomai suteikta dar 1 mln. eurų. Iš viso pagal šį projektą bankas finansavo 82 projektus, suteikdamas 2,4 mln. eurų kreditų.

SVV aptarnavimas yra prioritetinė Šiaulių banko veiklos kryptis. Jau 10 metų bankas kredituoja SVV pagal Europos Sąjungos PHARE programą. Bendradarbiaudamas su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku, parengė ir vykdo SVV mikrokreditavimo programą.