Nauja kreditinė linija savivaldybių infrastruktūrai

2006-12-07

Šiaulių bankas, smulkaus ir vidutinio verslo partneris, nuo šiol dar intensyviau galės vystyti ir kitą savo strateginę veiklos kryptį – bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir regioninių projektų finansavimą. Gavęs Vokietijos finansų ir kredito kompanijos „KfW Bankengruppe” (toliau KfW) ilgalaikę kreditinę liniją, Šiaulių bankas padės įgyvendinti savivaldybių bei regionams svarbių privačių ir valstybinių įmonių infrastruktūros projektus.

Pagal pasirašytą paskolos sutartį KfW Šiaulių bankui suteikė 10 mln eurų (34,5 mln. Lt) kreditinę liniją. Ją iš dalies refinansuoja Europos Tarybos Plėtros Bankas (CEB). Su kreditu Šiaulių bankas gauna ir ES subsidiją, kuri bankui leis ir toliau palankesnėmis sąlygomis teikti ilgalaikes paskolas nedideliems savivaldybių infrastruktūros projektams.

“Džiugu, kad Šiaulių banko partnerių ratas plečiasi, - teigia Donatas Savickas, Šiaulių banko Finansų ir kredito tarnybos vadovas. - Šios kreditinės linijos atsivėrimas leis Šiaulių bankui dar aktyviau prisidėti prie atskirų regionų bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimo, prie visos Lietuvos socialinės pažangos skatinimo.”

Šios paskolos lėšos skirtos ilgalaikėms investicijoms. Skiriant finansavimą, pirmenybė bus teikiama projektams, įgyvendinamiems regionuose. Investicinis projektas gali būti finansuojamas visu šimtu procentų, tačiau pagal šią programą jis gali pretenduoti į ne didesnę kaip 5 mln. eurų sumą. Savivaldybių infrastruktūrai gerinti suteikiamų kreditų trukmė - iki dvidešimt penkerių metų. Įmonės, norinčios gauti paskolą pagal šią kreditinę liniją, jau šiandien gali teikti projektus Šiaulių bankui.

Savivaldybės ar kitos įmonės šio kredito lėšomis galės renovuoti ar pirkti pastatus, vystyti kelių bei gatvių infrastruktūrą, modernizuoti įstaigas, atnaujinti komunalines paslaugas teikiančių įmonių technines bazes. Taip pat už šią paskolą bus galima įsigyti įvairios įrangos bei nematerialaus turto (pvz. licencijų, patentų ir pan.). Šiaulių bankui suteikta kreditinė linija galės būti naudojama ir aplinkosauginiams, atliekų tvarkymo, kitiems infrastruktūros projektams finansuoti. Iš jos bus galima dengti ir daugelį kitų išlaidų, susijusių su vietos valdžios funkcijjų vykdymu. Tokia finansavimo alternatyva ypač aktuali jau subrandintiems  infrastruktūros plėtros planams, kuriems nepavyko gauti ES struktūrinių fondų paramos. Šį kreditą bus galima derinti ir su finansavimu iš kitų šaltinių.

“Neabejojame, kad Šiaulių bankas, turintis tokį platų padalinių tinklą visoje šalyje bei jau užsimeztus gerus ryšius su daugeliu vietos savivaldybių, bus puikus partneris toliau įgyvendinant prieš porą metų Lietuvoje pradėtą ES Savivaldybių Finansavimo programą. Mes tikime, kad ateityje ilgalaikiu finansavimu galės pasinaudoti vis daugiau Lietuvos savivaldybių bei komunalines paslaugas teikiančių kompanijų. Ir ypač mažiau išsivysčiusiuose šalies regionuose,“ – sako KfW tarptautinių paskolų departamento vadovas Stephan’as Leudesdorff’as.

Šiaulių bankas pasisako už socialiai atsakingą verslą ir aktyviai dalyvauja, sprendžiant šalies savivaldybių problemas. Bankas turi nemažą patirtį finansuojant daugiabučių namų modernizavimo, energijos taupymo programas, įvairias rangovines sutartis, ypač didelį dėmesį skiria smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai. Vien tik 2004 - 2006 m. kartu su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondu finansuoti daugiau kaip 25 infrastruktūros projektai už bendrą 20 mln. litų sumą. Šiuo metu banko paslaugomis naudojasi per 60 Lietuvos savivaldybių bei joms pavaldžių įmonių. Šiaulių bankas tikisi, kad ši Vokietijos KfW finansų kompanijos kreditinė linija bus pilnai panaudota.

Tai jau aštuntoji Šiaulių banko kreditinė linija iš tarptautinių finansinių organizacijų. Anksčiau Šiaulių bankas yra pasirašęs kredito linijų sutartis su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB), Šiaurės šalių investicijų banku (NIB) bei Europos tarybos plėtros banku (CEB).