Mažųjų prekybos ir paslaugų teikimo įmonių išankstinis aprūpinimas eurais

2014-12-12

Gerbiamieji klientai,

jeigu Jūsų įmonėje dirba mažiau negu 10 asmenų, įmonės metinė apyvarta arba bendras metinis balansas neviršija 2 mln. eurų (6 mln. 905,6 tūkst. litų) ir savo veikloje naudojate grynuosius pinigus, kviečiame Jus registruotis dėl išankstinio aprūpinimo grynaisiais eurais. Didžiausia eurų suma, kurią galite užsisakyti – 10 000 eurų.

Registracija bus vykdoma nuo 2014 m. gruodžio 15 iki gruodžio 19 d. telefonu 8 800 10007 arba elektroniniu paštu kc@sb.lt.

Registracijos metu reikia nurodyti:

  • Jūsų įmonės duomenis ir kontaktus;
  • banko padalinį, kuriame pageidaujate atsiimti užsakytus eurus;
  • pageidaujamą užsakytų eurų atsiėmimo datą;
  • anksto užsakomų eurų sumą bei sudėtį  pagal lentelėje pateiktus duomenis:

Monetų rinkinys / banknotų pakelis

Limitas

111 € vertės monetų rinkinys

max. 5 vnt.

500 € vertės banknotų pakelis (100 po 5  €)

neribojama

1000 € vertės banknotų pakelis (100 po 10  €)

neribojama

2000 € vertės banknotų pakelis (100 po 20  €)

neribojama

5000 € vertės banknotų pakelis (100 po 50  €)

neribojama

Sutarčių pasirašymas ir išankstinių eurų išdavimas banko padaliniuose bus vykdomas laikotarpiu nuo gruodžio 27 d. iki gruodžio 31 dienos. Sudaryti sutartį ir atsiimti eurus galės tik įmonės vadovas ar kitas asmuo, įgaliotas sudaryti sutartis su banku.

Įmonės turės galimybę gauti iš anksto užsakytus eurus tik įkeitusios banko sąskaitoje esančius litus, atitinkančius užsakytų eurų sumą, apskaičiuotą pagal oficialų lito ir euro kursą.

Pasirašydami sutartį Jūs patvirtinate, kad Jūsų įmonė atitinka aukščiau minimus reikalavimus ir įsipareigojate neišleisti iš anksto gautų eurų į apyvartą iki euro įvedimo dienos – 2015 m. sausio 1 d. 00:00 val. (Lietuvos laiku).

Jeigu norite pasikonsultuoti euro įvedimo klausimais, maloniai prašome kreiptis į Šiaulių banko Klientų informavimo centrą telefonu 8 800 10 007 (skambučiai nemokami) arba el. paštu kic@sb.lt. Visa aktuali informacija apie euro įvedimą, pateikiama Šiaulių banko tinklalapio www.sb.lt rubrikoje „Euro įvedimas“.