Lietuvos bankas pritarė Šiaulių banko įstatų pakeitimui

2007-04-26

Lietuvos banko valdyba šiandien leido Šiaulių bankui įregistruoti banko įstatų pakeitimą, susijusį su banko įstatinio kapitalo padidinimu iki 121 033 512 litų.

Šiuo metu Šiaulių banko įstatuose nurodytas 109 039 200 litų įstatinis kapitalas yra padalintas į 109 039 200 paprastųjų vardinių akcijų. Sprendimas padidinti įstatinį kapitalą buvo priimtas 2007 m. kovo 29 d. vykusiame visuotiniame Šiaulių banko akcininkų susirinkime.

Akcininkai banko įstatinį kapitalą nutarė didinti dviem etapais - iš banko lėšų ir papildomais įnašais. Pirmajame etape bus išleista 11 994 312 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, kurios nemokamai bus paskirstytos banko akcininkams proporcingai akcininkų susirinkimo dieną jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei. Antrajame etape įstatinis kapitalas bus didinamas papildomais įnašais, išleidžiant 40 000 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.

Šiaulių banko įstatinis kapitalas didinamas, siekiant stiprinti banko kapitalo bazę, plėsti finansavimo galimybes bei gerinti veiklos riziką ribojančius rodiklius.