Lietuvos bankas leido Šiaulių bankui įregistruoti įstatų pakeitimus

2010-06-18

Šiaulių bankas gavo Lietuvos banko leidimą įregistruoti įstatų pakeitimus, susijusius su banko įstatinio kapitalo didinimu.

Šiaulių banko įstatinis kapitalas padidės 13,6 proc. - nuo 180 357 533 litų iki 204 857 533 litų. Kapitalas didinamas, siekiant išplėsti banko teikiamų paslaugų apimtis bei sustiprinti banko kapitalo bazę. 

Šių metų gegužės 18 d. įvykusiame Šiaulių banko akcininkų neeiliniame visuotiniame susirinkime akcininkai nusprendė padidinti banko įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais, išleidžiant 24 500 000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Susirinkimas nustatė  išleidžiamos akcijų emisijos kainą - 1,04 Lt už vieną akciją. Taip pat susirinkimas atšaukė visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujos emisijos akcijų ir priėmė sprendimą akcijas parduoti aštuoniems banko akcininkams iš akcininkų grupės, turinčios Lietuvos banko sutikimą leisti įsigyti bei valdyti 50 proc. ir didesnę dalį banko įstatinio kapitalo ir balsų. Banko įstatų pakeitimus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre planuojama įregistruoti jau kitą savaitę.

Paskutinįkart Šiaulių bankas įstatinį kapitalą didino iš banko lėšų 2008 m. gegužės mėnesį.