Leista įsigyti banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo dalį

2005-06-23

PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ


1.  AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.
2.  Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams „Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.
3.  2005-06-23 Lietuvos banko valdyba sutiko, kad Algirdas Butkus, Gintaras Kateiva, Arvydas Salda, uždaroji akcinė bendrovė prekybos namai „Aiva“, akcinė bendrovė „Alita“, uždaroji akcinė bendrovė „Mintaka“ ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas įsigytų AB Šiaulių banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, kuri sudarytų 1/3 banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį.
4.  Pranešimas nekonfidencialus.
5.  Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Pranas Gedgaudas, tel. (8-41) 595653.

Valdybos pirmininko pavaduotojas

Donatas Savickas