Kreditai studentams suteiks galimybę mokytis ir tapti savarankiškais

2009-10-19

Nuo šiandien Šiaulių bankas pradeda teikti valstybės remiamus kreditus Lietuvos universitetų ir kolegijų studentams, nepatekusiems į valstybės finansuojamas vietas ir esantiems Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo patvirtintame studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų kreditų sutartis, sąraše.

Kokį kreditą imti, studentai pagal poreikį gali pasirinkti patys. Kreditas, kuris suteikiamas vieneriems studijų metams, gali būti skirtas mokesčiams už studijas, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis apmokėti. Kredito, skirto sumokėti už studijas, suma negali viršyti studento už studijų metus mokamos studijų kainos. Lėšos, skirtos studijoms apmokėti, bus pervedamos litais į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą lygiomis dalimis: pusę kredito sumos rudens semestrą ir pusę kredito sumos pavasario semestrą.

Maksimali suma, kurią studentai galės pasiimti per vienerius metus gyvenimo išlaidoms padengti - 6 500 litų. Lėšas, skirtas pragyvenimui, bankas perves į kredito sutartyje nurodytą asmeninę kredito gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamųjų studijų metų liepos 1 dienos. Kredito suma dalinėms studijoms užsienyje per vienerius studijų metus negalės viršyti 7 800 litų ir bus pervedama iš karto visa suma į kredito sutartyje nurodytą asmeninę kredito gavėjo sąskaitą per 3 darbo dienas nuo kredito sutarties pasirašymo.

Gavę kreditą, studentai jį grąžinti turi pradėti ne vėliau kaip po vienerių metų nuo studijų baigimo arba studijų nutraukimo. Palūkanas už kreditą studentai mokės kas mėnesį, iš karto gavę kreditą. Kredito palūkanų norma yra kintama ir priklauso nuo 3 mėn. VILIBOR ir EURIBOR palūkanų normų. „Palūkanos už kreditą studentams skaičiuojamos nuo išmokėtos kredito dalies - mažėjant kredito sumai, mažės ir palūkanos. Jeigu studentai pageidaus, kreditą bus galima grąžinti ir anksčiau laiko, t.y. nepasibaigus kredito grąžinimo terminui - už tai bankas netaikys jokių papildomų mokesčių ar baudų“, - sakė Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotoja, verslo ir mažmeninės bankininkystės tarnybos vadovė Daiva Kiburienė.

Pasak D. Kiburienės, kredito gavimo sąlygos studentams palankios: nereikia kito asmens laidavimo, nereikia įkeisti turto ar turėti nuolatinių pajamų. Specifinių ir papildomų sąlygų Šiaulių banke taip pat nėra. Kredito grąžinimo laikotarpis ganėtinai ilgas - studentas valstybės remiamą kreditą turi grąžinti ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios.

Sutartis Šiaulių banke dėl studijų kredito su valstybės garantija gavimo galima pasirašyti nuo 2009-10-19 iki 2009-11-13.