Keičiami mokėjimų litais ir užsienio valiuta įkainiai

2005-12-20

Keičiami mokėjimų litais ir užsienio valiuta įkainiai

Nuo 2006 m. sausio 1 d. pradeda galioti nauji mokėjimų litais ir užsienio valiuta bei grynųjų pinigų perskaičiavimo įkainiai:

MOKĖJIMAI LITAIS

Verslo klientams

Individualiems klientams

3. Lėšų pervedimas iš kliento sąskaitos į kitus Lietuvoje registruotus bankus (mokėjimo nurodymą pateikus internetu per SB liniją, taikomas 1 Lt mažesnis mokestis):
  3.1. Paprastas - atliekamas tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 14.00 val.

2 Lt

  3.2. Skubus - atliekamas nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 val., jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 15.15 val.

5 Lt

 

MOKĖJIMAI UŽSIENIO VALIUTA

Verslo klientams

Individualiems klientams

2. Lėšų pervedimas eurais ( mokėjimo nurodymą pateikus internetu per SB liniją, taikomas 10 Lt mažesnis mokestis):  
  2.1. Paprastas - atliekamas ne vėliau kaip po dviejų bankinių dienų  
    OUR

70 Lt

    SHA

 50 Lt

    BEN

nemokamai

  2.2. Skubus - atliekamas nedelsiant, ne vėliau kaip kitą bankinę dieną, jei mokėjimo nurodymas pateikiamas iki 14 val.  
    OUR

120 Lt

    SHA

 90 Lt

    BEN

nemokamai

  2.3. Labai skubus - atliekamas tą pačią bankinę dieną, jei mokėjimo nurodymas pateikiamas iki 12 val. 
    OUR

230 Lt

    SHA

 200 Lt

    BEN

nemokamai

3. Lėšų pervedimas kitomis užsienio valiutomis (mokėjimo nurodymą pateikus internetu per SB liniją, taikomas 10 Lt mažesnis mokestis):  
  3.1. Paprastas - atliekamas ne vėliau kaip po dviejų bankinių dienų  
    OUR

90 Lt

    SHA

 50 Lt

    BEN

nemokamai

  3.2. Skubus - atliekamas nedelsiant, ne vėliau kaip kitą bankinę dieną, jei mokėjimo nurodymas pateikiamas iki 14 val.  
    OUR

140 Lt

    SHA

 110 Lt

    BEN

nemokamai

3.3. Labai skubus  - atliekamas tą pačią bankinę dieną, jei mokėjimo nurodymas pateikiamas iki 12 val.  
    OUR

260 Lt

    SHA

 230 Lt

    BEN

nemokamai

4. Į kliento sąskaitą pervestų lėšų administravimas: 
  4.3. Kai mokėtojo sąskaita yra užsienio banke (jei mokesčius moka gavėjas)  
      4.3.1. Suma ne didesnė kaip 100 Lt

nemokamai

      4.3.2. Suma didesnė kaip 100 Lt

0,1% (min. 20 Lt, maks. 50 Lt)

 

KASOS OPERACIJOS

Verslo klientams

Individualiems klientams

1. Grynųjų pinigų perskaičiavimas

  

  1.1. Litų

 

     1.1.1. Banknotais

nemokamai

     1.1.2. Litų monetomis ir centais

2,5% (min. 2 Lt, jei suma didesnė kaip 50 Lt)