Įsigaliojus naujam Mokėjimų įstatymui, palankesnės sąlygos banko klientams

2010-03-01


Nuo 2010 m. kovo 15 d. įsigalioja naujos Šiaulių banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, Šiaulių banko bendrosios mokėjimo paslaugų teikimo ir banko sąskaitos tvarkymo taisyklės, kuriose numatyta daug palankių ir naudingų mokėjimo paslaugų pakeitimų bei naujovių banko klientams.

Šie Šiaulių banko dokumentai parengti, remiantis naujojo LR mokėjimų įstatymo nuostatomis.

„Naujasis įstatymas palies beveik visus banko klientus ir, be abejonės, sustiprins klientų teisių apsaugą. Mokėjimo įstatymas ūkio subjektus įgalioja pateikti klientams daugiau informacijos apie mokėjimo paslaugas, jų teikimo sąlygas, įkainius, klientams palankesnėmis sąlygomis pakoreguoti paslaugų atlikimo bei informacijos teikimo terminus, sutarčių pakeitimus ir panašiai,“ - sakė Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojo, verslo plėtros tarnybos vadovas Jonas Bartkus.

Pasak bankininko, įgyvendinant naujojo Mokėjimų įstatymo nuostatas, apie tokius pakeitimus, kurie sunkina kliento padėtį (pvz., komisinio atlyginimo didinimas, kitų mokėjimo paslaugų sąlygų pasikeitimas) bankas klientą informuos gerokai anksčiau, t.y. ne vėliau kaip prieš šešiasdešimt kalendorinių dienų (jeigu klientas yra juridinis asmuo - prieš trisdešimt dienų). Naujose Šiaulių banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse išsamiai aptarta kliento mokėtinų mokesčių ir kitų išlaidų tvarka, aprašyta kliento ir banko atsakomybė, įsipareigojimai bei prievolės, klientų paklausimų ir pretenzijų nagrinėjimo aspektai.

Naujose Šiaulių banko bendrosiose mokėjimo paslaugų teikimo ir banko sąskaitos tvarkymo taisyklėse detalizuojamos mokėjimo nurodymų priėmimo, vykdymo ir atšaukimo aplinkybės, aptariamas kliento ir banko bendravimas, pranešimų perdavimo būdai, terminai ir pan., aprašytos apsaugos ir taisomosios priemonės, sutarties nutraukimo atvejai.

Įsigaliojus naujam Mokėjimų įstatymui, įsigalios ir Europos Sąjungos (ES) Mokėjimo paslaugų direktyva, kuri sukurs vieningą ir šiuolaikišką mokėjimų paslaugų struktūrą ES šalyse ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse.

AB Šiaulių banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
AB Šiaulių banko bendrosios mokėjimo paslaugų teikimo ir banko sąskaitos tvarkymo taisyklės.

Su LR mokėjimų įstatymu galima susipažinti LR Seimo teisės aktų duomenų bazėje