Įsigalioja atnaujintos Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės

2016-05-05

Gerbiamieji klientai, 

informuojame Jus, kad atnaujinamos Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (toliau – Bendrosios taisyklės), kurios yra neatskiriama Jūsų su Šiaulių banku sudarytų sutarčių ir banko teikiamų paslaugų, kai sutarties sudaryti nereikia, dalis.

Naujoji Bendrųjų taisyklių redakcija įsigalioja nuo 2016 m. gegužės 5 dienos. Esamiems klientams ji bus taikoma nuo 2016 m. liepos 4 dienos.

Pagrindiniai Bendrųjų taisyklių pakeitimai yra susiję su banke pradėtu naudoti elektroniniu parašu (stacionariuoju ir mobiliuoju), taip pat su naujomis elektroninėmis priemonėmis, tokiomis kaip mobilioji banko programėlė, ir naujų paslaugų – lizingo bei vertybinių popierių prekybos – teikimo sistemomis. Atnaujintose taisyklėse aiškiai apibrėžiamas šių priemonių bei paslaugų naudojimas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į kitus svarbius Bendrųjų taisyklių atnaujinimo aspektus:

  • siekiant operatyviau aptarnauti klientus, nuspręsta mažinti klientų pasirašomų kreditavimo sutarčių apimtis. Todėl bendro pobūdžio sąlygos, tokios kaip: konfidencialumo, asmens duomenų apsaugos, banko paslapties, pranešimų teikimo būdų, pretenzijų nagrinėjimo ir kt., iš tipinių sutarčių perkeliamos į atskirus dokumentus (įskaitant Bendrąsias taisykles), kurie skelbiami viešai ir galioja bei taikomi klientams, nors nėra jų pasirašomi;
  • pakoregavus Bendrųjų taisyklių punktus, kuriais remiantis banke nagrinėjamos klientų pretenzijos ir skundai, bus galima operatyviau ir pateikiant aiškesnius argumentus atsakyti klientams, pašalinti nesklandumus;
  • atnaujinant Bendrąsias taisykles, taip pat buvo peržiūrėta atitiktis aktualių teisės aktų reikalavimams ir atliktos reikiamos korekcijos.

Maloniai kviečiame išsamiai susipažinti su atnaujintomis Bendrosiomis taisyklėmis:

ŠIAULIŲ BANKO PASLAUGŲ TEIKIMO BENDROSIOS TAISYKLĖS (PDF)

Primename, kad jei Bendrųjų taisyklių pakeitimai Jums nepriimtini, turite teisę iki jų taikymo  Jums dienos nedelsdami ir nemokamai nutraukti su Šiaulių banku sudarytas paslaugų teikimo sutartis. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju įsipareigojimus bankui pagal nutrauktas sutartis būtina tinkamai įvykdyti. Negavę Jūsų pranešimo apie nesutikimą su Bendrųjų taisyklių pakeitimais, laikysime, kad su jais sutinkate.

Jūsų
AB Šiaulių bankas