Įsigalioja atnaujintos Bendrosios mokėjimo kortelių naudojimo sąlygos

2017-02-27

Gerbiamieji klientai,

informuojame, kad atnaujinamos AB Šiaulių banko Bendrosios mokėjimo kortelių naudojimo sąlygos. Naujoji šių sąlygų redakcija įsigalioja 2017 m. kovo 1 d. Klientams, kurie mokėjimo kortelės sutartis yra sudarę iki š. m. vasario 28 d., jos pradedamos taikyti nuo š. m. gegužės 1 d.

Pagrindiniai pokyčiai

Į Bendrųjų mokėjimo kortelių naudojimo sąlygas buvo perkeltos kai kurios šiuo metu galiojančių mokėjimo kortelės sutarčių sąlygos, t. y.:

  • kredito grąžinimo, palūkanų ir kitų mokesčių mokėjimo sąlygos (V. Kredito limitas);
  • visa dalis VI. Bendros kredito kainos ir jos metinės normos apskaičiavimo tvarka;
  • sutarties atsisakymo ir nutraukimo sąlygos (VII. Sutarties atsisakymas ir VIII.Sutarties nutraukimas).

Atnaujintose Bendrosiose mokėjimo kortelių naudojimo sąlygose nebėra sąskaitos tvarkymo ir administravimo sąlygų, kurios aprašytos Mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėse.

Naujoje sąlygų redakcijoje pakoreguotas laikas, po kurio bankas turi teisę neatnaujinti mokėjimo kortelės, jei kliento sąskaitoje neatliekamos jokios mokėjimo operacijos (2.9 punktas):

Bankas turi teisę neatnaujinti Kortelės, jei Sąskaitoje nėra lėšų mokesčiui už pagamintą Kortelę nurašyti, Sąskaitoje per paskutinius 6 (šešis) mėnesius iki Kortelės galiojimo termino pabaigos nebuvo vykdomos jokios Mokėjimo operacijos.

Kviečiame išsamiai susipažinti su naująja sąlygų redakcija:

Bendrosios mokėjimo kortelių naudojimo sąlygos (PDF)

Naujoji ir ankstesnė šių sąlygų redakcijos skelbiamos ir Šiaulių banko interneto svetainėje. Jas galite nemokamai gauti bet kuriame klientų aptarnavimo padalinyje

Primename, kad jei Bendrųjų mokėjimo kortelių naudojimo sąlygų pakeitimai Jums nepriimtini, turite teisę iki jų taikymo dienos nedelsdami ir nemokamai nutraukti su Šiaulių banku sudarytas mokėjimo kortelių naudojimo sutartis. Atkreipiame dėmesį, kad šiuo atveju įsipareigojimus bankui pagal nutrauktas sutartis būtina tinkamai įvykdyti. Negavę Jūsų pranešimo apie nesutikimą su Bendrųjų mokėjimo kortelių naudojimo sąlygų pakeitimais, laikysime, kad su jais sutinkate.

Jūsų
AB Šiaulių bankas