Įregistruoti pakeisti įstatai, padidinus įstatinį kapitalą iš banko lėšų

2007-05-15

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams „Lietuvos rytas“ ir „Šiaulių kraštas“.

3. Juridinių asmenų registre 2007-05-14 įregistruoti AB Šiaulių banko įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Banko įstatinis kapitalas po padidinimo - 121.033.512 Lt (35.053.728 EUR). Vienos akcijos nominali vertė - 1 Lt.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.


Administracijos vadovas               
Algirdas Butkus

2007-05-15