Įregistruotas padidintas Šiaulių banko įstatinis kapitalas

2006-12-19

 

Juridinių asmenų registre 2006-12-18 įregistruota AB Šiaulių banko įstatų nauja redakcija su padidintu įstatiniu kapitalu. Ligšiolinis 94 mln. Lt banko įstatinis kapitalas padidintas 16 procentų ir dabar viršija 109 mln. Lt.

Padidinti banko įstatinį kapitalą 15 mln. Lt papildomais įnašais, išleidžiant 15 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų, AB Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė 2006 m. liepos 4 dieną. Akcijų emisija, kuomet viena akcija parduota 2,20 lito emisine kaina, baigta platinti š.m. lapkričio 23 d..

Tai jau aštuntasis įstatinio kapitalo didinimas nuo 2003 metų, t.y. nuo tada, kai bankas pradėjo nuosekliai didinti įstatinį kapitalą. Per pastaruosius ketverius metus banko įstatinis kapitalas išaugo 2,9 karto - nuo 38.021.000 Lt iki 109.039.200 Lt. Padidintame įstatiniame kapitale rezidentų valdoma dalis sudaro 71,27 proc., nerezidentų - 28,73 proc.

Banko vadovai tvirtina, kad nuosekliai didinti banko įstatinį kapitalą iš banko lėšų  bei papildomais įnašais planuojama ir ateityje.

Naujos emisijos akcijos bus įrašytos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas Šiaulių banke 2006-12-22. Po šios datos investuotojai galės jomis laisvai disponuoti. Pageidaujantys persivesti akcijas iš Šiaulių banko gali kreiptis į savo vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus.

Per 2006 metus Šiaulių bankas planuoja uždirbti 13,6 mln. Lt pelną, daugiau kaip pusantro milijono litų didesnį nei buvo planuota. 2007 m. bankas žada gauti 22 mln. Lt pelną.