Įregistruotas padidintas įstatinis kapitalas

2006-02-08

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.
2. Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, AB Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.
3. Juridinių asmenų registre 2006-02-08 įregistruoti AB Šiaulių banko įstatai su padidintu įstatiniu kapitalu. Banko įstatinis kapitalas po padidinimo 84 720 000 Lt. Vienos akcijos nominali vertė 1 Lt.
4. Pranešimas nekonfidencialus.
5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Jolanta Dobiliauskienė , tel. 841 595653.

Administracijos vadovo pavaduotojas
Donatas Savickas

2006-02-08