Įregistruotas padidintas akcinis kapitalas

2004-12-22

Įregistruotas padidintas akcinis kapitalas

Juridinių asmenų registre 2004-12-21 įregistruota AB Šiaulių banko statuto nauja redakcija su padidintu akciniu kapitalu. Banko akcinis kapitalas po padidinimo - 56 mln. Lt. Vienos akcijos nominali vertė – 1 Lt.
3 250 000 vnt. 1 lito nominalios vertės akcijų emisija buvo išplatinta 1,70 Lt emisine kaina.
Tai jau penktas banko akcinio kapitalo padidinimas per 2 metus. Per šį laikotarpį akcinis kapitalas buvo padidintas 65%.