Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nuorodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Įregistruotas padidintas akcinis kapitalas

2004-12-22

Įregistruotas padidintas akcinis kapitalas

Juridinių asmenų registre 2004-12-21 įregistruota AB Šiaulių banko statuto nauja redakcija su padidintu akciniu kapitalu. Banko akcinis kapitalas po padidinimo - 56 mln. Lt. Vienos akcijos nominali vertė – 1 Lt.
3 250 000 vnt. 1 lito nominalios vertės akcijų emisija buvo išplatinta 1,70 Lt emisine kaina.
Tai jau penktas banko akcinio kapitalo padidinimas per 2 metus. Per šį laikotarpį akcinis kapitalas buvo padidintas 65%.