Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Informacinis pranešimas apie euro įvedimo pasekmes tarpusavio sutartiniams santykiams

2014-08-29

Gerbiamieji klientai,

informuojame Jus, kad nuo euro įvedimo dienos, t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d., visose sutartyse ir taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, perskaičiavus pagal oficialų kursą (1 euras = 3,45280 lito) ir suapvalinus pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą iki dviejų skaičių po kablelio. Perskaičiuoti sumas iš litų į eurus galima, naudojantis valiutos keitimo skaičiuokle banko tinklalapyje.

Atkreipiame dėmesį, kad euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų sutarčių galiojimui – jos galioja iki nurodyto termino, o visi iki tol vykdyti mokėjimai litais nuo 2015 m. sausio 1 d. bus atliekami tik eurais.

Daugiau informacijos euro klausimais, susijusiais su Šiaulių banko teikiamomis paslaugomis, galima teirautis tel. 8 800 10 007, bendraisiais euro įvedimo klausimais – tel. 8 800 34 528. Taip pat visa aktuali informacija euro įvedimo klausimais pateikiama Šiaulių banko tinklalapyje, rubrikoje „Euro įvedimas“.