Informacinis pranešimas apie euro įvedimo pasekmes tarpusavio sutartiniams santykiams

2014-08-29

Gerbiamieji klientai,

informuojame Jus, kad nuo euro įvedimo dienos, t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d., visose sutartyse ir taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, perskaičiavus pagal oficialų kursą (1 euras = 3,45280 lito) ir suapvalinus pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą iki dviejų skaičių po kablelio. Perskaičiuoti sumas iš litų į eurus galima, naudojantis valiutos keitimo skaičiuokle banko tinklalapyje.

Atkreipiame dėmesį, kad euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų sutarčių galiojimui – jos galioja iki nurodyto termino, o visi iki tol vykdyti mokėjimai litais nuo 2015 m. sausio 1 d. bus atliekami tik eurais.

Daugiau informacijos euro klausimais, susijusiais su Šiaulių banko teikiamomis paslaugomis, galima teirautis tel. 8 800 10 007, bendraisiais euro įvedimo klausimais – tel. 8 800 34 528. Taip pat visa aktuali informacija euro įvedimo klausimais pateikiama Šiaulių banko tinklalapyje, rubrikoje „Euro įvedimas“.