Informacija klientams, kurie yra mokesčių mokėtojai užsienio valstybėse

2015-12-30

Gerbiamieji klientai,

informuojame, kad AB Šiaulių bankas, kaip ir kiti bankai Lietuvoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. privalės rinkti informaciją apie klientų, kurie yra mokesčių mokėtojai užsienio valstybėse, mokesčių mokėjimo šalį ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį.

Ši informacija bus renkama klientams teikiamose pildyti anketose. Klientai fiziniai asmenys, kurie yra mokesčių mokėtojai užsienio valstybėse, turės nurodyti, kurioje šalyje jie moka mokesčius, ir pateikti mokesčių mokėtojų identifikavimo numerį (jeigu toks buvo suteiktas). Klientai juridiniai asmenys, kurie moka mokesčius užsienio valstybėse, turės šią informaciją pateikti ne tik apie juridinį asmenį, bet ir apie juridinio asmens naudos gavėjus.

Surinkta informacija nuo 2017 metų bus perduodama Lietuvos Respublikos valstybinei mokesčių inspekcijai.

Informacija renkama vadovaujantis 2015 m. lapkričio 25 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko patvirtintomis Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklėmis Nr. VA-102, parengtomis vadovaujantis 2015 m. rugsėjo mėn. 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1017.