Informacija buvusiems Ūkio banko klientams dėl tiesioginio debeto sutarčių (sutikimų)

2013-03-01

Pagal š. m. vasario 23 d. Šiaulių banko, Ūkio banko laikinojo administratoriaus ir valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašytą sutartį Šiaulių bankas perima dalį Ūkio banko turto ir įsipareigojimų, tačiau sutartiniai įsipareigojimai su trečiosiomis šalimis, įskaitant ir tiesioginio debeto paslaugos sutartis (sutikimus), pasirašytas su paslaugos teikėjais ar Ūkio banko klientais, nebus perimti.

Sustabdžius Ūkio banko veiklą, sutartys (sutikimai), pateiktos Ūkio bankui ar paslaugos teikėjui dėl tiesioginio debeto paslaugos teikimo (t.y. lėšų už paslaugas nurašymo nuo buvusio Ūkio banko klientų sąskaitų), netenka galios - jos bus automatiškai nutrauktos, ir jokios operacijos nebus galimos.
Norime akcentuoti, kad buvusiems Ūkio banko klientams nereikia kreiptis nei į Ūkio banką, nei į paslaugos teikėją, kad sutartys (sutikimai) dėl tiesioginio debeto paslaugos būtų nutrauktos - tai bus padaryta automatiškai.

Primename, kad jeigu iki 2013 m. vasario 12 d., kuomet buvo apribota Ūkio banko veikla, nebuvo įvykdytas tiesioginio debeto mokėjimas nuo Jūsų sąskaitos Ūkio banke, tai įmoką už praėjusį mėnesį turite susimokėti kitu Jums priimtinu būdu - grynaisiais pinigais ar pavedimu. Jeigu pageidaujate toliau įmokas mokėti tiesioginio debeto būdu, Jūs turite sudaryti naują tiesioginio debeto sutartį artimiausiame Šiaulių banko skyriuje, kitame Lietuvoje registruotame banke ar pas paslaugos teikėją.

Jeigu tiesioginio debeto mokėjimai buvo nurašomi nuo klientų sąskaitų, buvusių ne Ūkio banke, bet kituose Lietuvoje registruotuose bankuose, visos su UAB „Ūkio banko lizingas“, UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“, UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ir GD UAB „Bonum Publicum“ sudarytos sutartys (sutikimai) dėl tiesioginio debeto paslaugos galioja.