Gauta galutinė Šiaulių bankui perduoto Ūkio banko turto ir įsipareigojimų vertinimo ataskaita

2013-10-11

2013 m. spalio 11 d. „KPMG Baltics“ pateikė AB Šiaulių bankui turto ir įsipareigojimų, perimtų iš AB Ūkio banko pagal 2013 m. vasario 23 d. AB Ūkio banko, AB Šiaulių banko ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Turto ir įsipareigojimų perdavimo sutartį, galutinio vertinimo ataskaitą. 

„KPMG Baltics“ nustatė, kad Šiaulių banko perimtų įsipareigojimų vertė yra 2725 mln. Lt, perimto turto vertė – 1798 mln. Lt. Perimto turto sudėtis: 367 mln. Lt yra grynieji pinigai ir kitos likvidžios lėšos, 433 mln. Lt – skolos vertybiniai popieriai, 652 mln. Lt – paskolos klientams, Ūkio banko dukterinių įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai sudaro 154 mln. Lt, Ūkio banko dukterinių įmonių skolos vertybiniai popieriai – 153 mln. Lt, kitas turtas – 38 mln. Lt.

Vadovaujantis LR Bankų įstatymo 761 straipsniu, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, prisiimdamas skolinį įsipareigojimą AB Šiaulių bankui, dengia 128 mln. Lt vertės skirtumą, susidariusį tarp galutinio ir preliminaraus vertinimo.

Primename, kad 2013 m. vasario 23 d. pasirašius trišalę sutartį ir Šiaulių bankui perėmus dalį Ūkio banko turto ir įsipareigojimų, paslaugos buvusiems Ūkio banko klientams buvo atnaujintos per įmanomai trumpiausią laiką – jau kovo 5 d. Per keletą etapų buvo atidaryti 25 buvę Ūkio banko skyriai, pajungta buvusio Ūkio banko operacinė informacinės sistemos platforma, sudaryta galimybė naudotis paslaugomis internetu „Eta banke“.

Per pastarąjį pusmetį Šiaulių bankas savo padalinių tinklą išplėtė iki 76 skyrių, klientų ratą padidino beveik du kartus, darbuotojų skaičių – beveik trečdaliu. Metų viduryje pagal indėlių apimtis Šiaulių bankas užėmė ketvirtą poziciją Lietuvos bankinėje rinkoje, pagal turtą – penktą. Š. m. spalio mėn. 1 d. banko likvidumo rodiklis siekė 50,4 % (Lietuvos banko nustatytas normatyvas – 30 %), banko kapitalo pakankamumo rodiklis – 10,8 % (nustatytas normatyvas – 8 %).

Šiaulių bankas, įgyvendindamas savo veiklos strategiją, ypatingą dėmesį skiria smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) finansavimui, padeda savo klientams siekti finansinės gerovės bei stabilumo ir turi siekį būti stipriu lietuvišku banku.