Finansinių priemonių sandoriams atlikti verslo klientams bus reikalingas LEI kodas

2017-10-10

Siekiant padidinti finansų rinkų stabilumą, nuo 2018 m. sausio 3 d. visi juridiniai asmenys, sudarydami finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama Europos ekonominės erdvės prekybos vietose, sandorius, privalo turėti galiojantį tarptautinį identifikacinį kodą (angl. Legal Entity Identifier, toliau - LEI). Jeigu juridinis asmuo iki minėtos datos neturės LEI kodo, jis negalės sudaryti  finansinių priemonių sandorių.

Šis reikalavimas įsigalioja kartu su MiFID II (Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva dėl finansinių priemonių rinkų) ir MiFIR (Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentu dėl finansinių priemonių rinkų) direktyvomis.

Kas yra LEI?

Juridinio asmens identifikatorius (LEI) – tai 20 simbolių (raidžių ir skaičių) kodas, kuriuo žymima svarbiausia identifikuojamoji informacija, leidžianti tiksliai atpažinti pasaulio finansų rinkose dalyvaujančias įmones. 

Kur gauti kodą?

LEI kodus išduoda Pasaulinio juridinio asmens identifikatoriaus fondo (angl. Global Legal Entity Identifier Foundation, toliau - GLEIF) akredituoti subjektai. Jų sąrašą galima rasti GLEIF svetainėje www.gleif.org. Visa informacija ir reikalingi dokumentai sutvarkomi internetu. Šiam kodui išduoti taikomas vienkartinis pradinis mokestis ir metinis palaikymo mokestis. 

Papildoma informacija

Gavus LEI kodą, klientų prašome apie jį informuoti Šiaulių banką el. paštu sbbroker@sb.lt.

Jei kiltų papildomų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mus tel. 1813 (skambinant iš užsienio +370 37 301 337).