Europos investicijų fondas ir Šiaulių bankas pasirašė pirmąją sutartį Lietuvoje dėl labai mažų įmonių finansavimo pagal mikrofinansų priemonę „Progress“

2011-06-28

Europos investicijų fondas (EIF) ir Šiaulių bankas šiandien pasirašė sutartį, pagal kurią mikroįmonėms Lietuvoje kredituoti skiriami 5 milijonai eurų.

                     

Pagal sutartį Šiaulių bankas turės dar didesnes galimybes aktyviai teikti kreditus smulkiesiems verslininkams ir sudarys ypač palankias sąlygas Lietuvos moterims gauti finansavimą verslo vystymui.

Šis sandoris pasirašytas, siekiant įgyvendinti Europos mikrofinansų priemonę „Progress“, kuri yra finansuojama Europos Komisijos bei Europos investicijų banko (EIB) lėšomis ir kurią administruoja Europos investicijų fondas.

Komentuodamas sandorį, Europos investicijų fondo vadovas Richardas Pelly sakė: „Mes džiaugiamės, kad pirmąją sutartį, įgyvendinant Europos mikrofinansų priemonę „Progress“, pasirašome su Šiaulių banku. Aš esu įsitikinęs, kad šis ilgalaikis finansavimas paskatins mikroįmonių steigimą - ypač tų, kurioms vadovauja moterys, bei paspartins ekonomikos augimą ir naujų darbo vietų kūrimą Lietuvoje“.

„Ši mikrofinansų priemonė yra svarbi, plečiant mikroįmonių veiklą, skatinant investicijas į gebėjimus, kokybiškas darbo vietas ir socialinę sanglaudą, taip pat moterų verslumą. Tikime, kad „Progress“ iniciatyva gali veiksmingai prisidėti prie ekonomikos dinamikos ir užimtumo didinimo šalies regionuose“, - sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

Pasirašyta sutartis leis Šiaulių bankui dar labiau plėsti smulkiojo ir vidutinio verslą finansavimą bei didinti teikiamų mikrokreditų apimtis. Ši sutartis - tai ilgalaikio ir glaudaus EIB grupės ir Šiaulių banko bendradarbiavimo tęsinys. Įgyvendinant JEREMIE (bendros Europos lėšos labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms) priemonę, Šiaulių bankas su EIF yra pasirašęs dvi sutartis dėl smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių finansavimo - 2010 m. sausio mėn. (40 mln. eurų) ir 2011 m. birželio mėn. (25 mln. eurai). Taip pat bankas teikia paskolos pagal JESSICA (bendra Europos parama tvarioms investicijoms į miestų teritorijas) iniciatyvą daugiabučių namų atnaujinimui bei renovacijai Lietuvoje - šiam finansavimui teikti Šiaulių bankas pernai pasirašė dvi sutartis su EIB: gegužę - dėl 6 mln. eurų, lapkričio mėn. - dėl 15 mln. eurų paskolos.

Apie Europos mikrofinansų priemonę „Progress“

Europos mikrofinansavimo priemonė „Progress“ yra Europos Komisijos ir Europos investicijų banko bendrai finansuojama priemonė, kuriai skirta 200 milijonų eurų. Šios Europos mikrofinansų priemonės tikslas - smulkiesiems verslininkams, įskaitant individualia veikla užsiimančius asmenis, sudaryti galimybę lengviau gauti finansavimą. Ypatingas dėmesys skiriamas tam tikrų rizikos grupėms, kurioms sunku gauti lėšų per įprastą bankų sistemą, pavyzdžiui, moterims verslininkėms, jauniems verslininkams bei kitiems į socialinės atskirties rizikos grupę patenkantiems verslininkams (asmenims su negalia, individualia veikla užsiimantiems prekybininkams ir t.t.). Mikrokreditai (iki 25 000 eurų) teikiami per finansinius tarpininkus, dalyvauti šioje priemonėje atrinktus konkurso būdu.

Apie EIF

EIF kuria ir plėtoja specialiai šiam rinkos segmentui skirtus rizikos kapitalo ir garantijų instrumentus. Tokiu būdu EIF įgyvendina ES tikslus skatinti inovacijas, taikomuosius tyrimus ir plėtrą, verslumą ir užimtumą. EIF 2010 m. pabaigoje į rizikos kapitalo fondus iš viso buvo investavęs 5,4 mlrd. eurų. EIF, investavęs į daugiau nei 300 fondų visoje Europoje, yra svarbus žaidėjas Europos rizikos kapitalo rinkoje, ypač aukštųjų technologijų ir naujo verslo kūrimo segmentuose. EIF garantijų įsipareigojimai 2010 m. pabaigoje sudarė 14,7 mlrd. eurų iš daugiau kaip 160 sandorių, kurie buvo skirti SVV paskolų garantijoms ir mažų paskolų laidavimui.

Apie Šiaulių banką

Lietuvos investuotojų ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) valdomas Šiaulių bankas savo veiklą orientuoja į smulkųjį ir vidutinį verslą bei finansinių paslaugų teikimą privatiems klientams. Šiaulių bankas yra vienas iš daugiausiai lietuviško kapitalo turinčių bankų šalyje - Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims priklauso 71 proc. banko įstatinio kapitalo. Bankas turi 52 teritorinius padalinius, kurie veikia visoje Lietuvoje.