ERPB viceprezidentės Noreen Doyle vizitas

2003-06-11

ERPB viceprezidentės Noreen Doyle vizitas

Birželio 9 d. Šiaulių banke lankėsi Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko pirmoji viceprezidentė Noreen Doyle. Tai jau antras tokio rango ERPB vadovų vizitas. 2001 m. rugsėjo mėn. į Šiaulių banką (Šiaulius) buvo atvykęs ERPB prezidentas Jean Lemierre.

ERPB atstovai buvo supažindinti su Šiaulių banko veiklos rezultatais, aptartas bankų bendradarbiavimas, jo plėtros galimybės. Domėtasi Šiaulių banko teritorinių padalinių tinklo plėtra, kapitalo didinimo planais. Šiaulių bankas šiuo metu turi 37 teritorinius padalinius ir per metus ketina užbaigti formuoti klientų aptarnavimo tinklą šalyje. Banko kapitalas per metus padidintas daugiau kaip 9 mln. Lt. Šiomis dienomis yra registruojamas 43,3 mln. litų Šiaulių banko akcinis kapitalas.ERPB ir Šiaulių bankas bendradarbiauja nuo 2000 m. pabaigos, kai Šiaulių bankui buvo suteikta 5 mln. eurų kredito linija smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau - SVV) finansuoti. 2001 m. rugsėjo mėn. buvo pasirašyta antroji sutartis dėl kredito linijos žemės ūkiui vystyti.

Susitikimo metu ERPB atstovams buvo pateikta naujausia informacija apie SVV kreditavimo projekto eigą. Per du metus smulkioms ir vidutinėms įmonėms yra suteikta 8,5 mln. eurų ( 29,3 mln. Lt) kreditų. 60 kreditų jau grąžinta. 93 proc. suteiktų kreditų yra mikrokreditai, kurių dydis - iki 30 tūkst. eurų. Didžiąją visų 2001-2002 metais Šiaulių banko suteiktų kreditų dalį - 85 proc. – sudaro kreditai iki 300 tūkst. litų, o vidutinis šių kreditų dydis 81 tūkst. litų.

Bankų, dirbančių su ERPB kreditiniais ištekliais, susitikime š.m. kovo mėnesį Šiaulių bankas pripažintas vienu iš efektyviausiai įgyvendinusių Europos Sąjungos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vykdomą paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui projektą. Šiame projekte dalyvauja bankai, veikiantys 10-yje Centrinės ir Rytų Europos šalių, siekiančių narystės Europos Sąjungoje, t.y. Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje.