ERPB sindikuota paskola Šiaulių bankui

2005-09-13

ERPB sindikuota  paskola Šiaulių bankui

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas suteikė 12 mln. eurų paskolą Šiaulių bankui, finansuojančiam smulkųjį ir vidutinį verslą. Suteikdamas šią paskolą ERPB siekia sudaryti sąlygas tolesniam Šiaulių banko augimui, jo veiklos plėtrai.

ERPB dalis sindikuotoje paskoloje yra 5 mln. eurų, komerciniai bankai (Commerzbank, HSH Nordbank, Bankgesellschaft Berlin, WGZ-Bank, Caixa Geral de Depositos) iš viso skiria
 7 mln. eurų. Sudarydamas šį sandorį, Šiaulių bankas įžengė į tarptautinę komercinę sindikuotų paskolų rinką.

Ši paskola suteikiama praėjus tik keletui mėnesių po ERPB investicijos į Šiaulių banką, kai ERPB įsigijo 16,1 % paprastųjų vardinių Šiaulių banko akcijų už 20,4 mln. Lt. ERPB ir Šiaulių bankas sėkmingai bendradarbiauja jau nuo 2000 m., kai ERPB suteikė specialią
5 mln. eurų kredito liniją smulkiajam ir vidutiniam verslui  (SVV) finansuoti.

Šios SVV kredito linijos lėšomis Šiaulių bankas finansavo daugiau kaip 600 Lietuvos SVV įmonių, užsiimančių gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba, teikiančių platinimo, transporto ir kitas paslaugas. Šioms įmonėms buvo suteikta apie 11 mln eurų paskolų. Šiaulių bankas, keletą pastarųjų metų sparčiai augdamas, išplėtė savo tinklą iki 44 teritorinių padalinių, veikiančių 26 Lietuvos miestuose.

„Naujoji paskola turėtų paskatinti spartų Šiaulių banko augimą, padidindama jo galimybes vidutinės trukmės ir ilgalaikio finansavimo srityje, - teigė Jean Marc Peterschmitt, ERPB bankų kreditavimo direktorius. - Papildomos lėšos sudarys Šiaulių bankui sąlygas tęsti privataus verslo finansavimą, ypatingą dėmesį skiriant smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, finansuoti jas konkurencingomis sąlygomis, ir taip įnešti savo indėlį į tolimesnę Lietuvos ekonomikos plėtrą”.

„Esame patenkinti pasirašydami naujos paskolos sutartį ir tokiu būdu tęsdami mūsų sėkmingą bendradarbiavimą su ERPB, - pabrėžė Algirdas Butkus, Šiaulių banko valdybos pirmininkas. - Ypatingai svarbu, jog sandoris yra sindikuotas. Šios paskolos dėka mes tapsime žinomi tarptautinėje sindikuotų paskolų rinkoje kaip sėkmingai veikiantis vietinis bankas. Mes ir toliau dirbsime su smulkiuoju ir vidutiniu verslu – tai išliks pagrindine Šiaulių banko veiklos kryptimi”.