ERPB Šiaulių bankui suteikė 30 mln. eurų konvertuojamąją paskolą

2009-08-06

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) direktorių taryba patvirtino konvertuojamąją paskolą Šiaulių bankui, kuri sieks iki 30 mln. eurų. Gautos lėšos bus skirtos smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimui bei savivaldybėms ir šalies regionams svarbių privačių ar valstybės įmonių vykdomų infrastruktūros projektų vystymui.

„Ši paskola - tai teigiamas ženklas smulkiajam ir vidutiniam verslui, kurio plėtrą šalyje bei naujų verslo idėjų įgyvendinimą šiuo metu trikdo lėšų trūkumas. Racionaliai panaudodamas papildomus kreditinius išteklius, Šiaulių bankas gautas lėšas planuoja investuoti į šalies verslo skatinimą - tokiu būdu bankas įtakos ir bendrus krašto ekonominius procesus“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

A. Butkaus teigimu, šis Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko sprendimas reikšmingas ir bankui - ilgamečio finansinio partnerio suteikta konvertuojamoji paskola demonstruoja pasitikėjimą Šiaulių banko veikla ir jo perspektyvomis. „Dalis šios paskolos, esant poreikiui, galės būti konvertuota į banko akcijas, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas nutars leisti naują akcijų emisiją. Tai, žinoma, turės teigiamos įtakos, stiprinant banko kapitalo bazę, toliau didinant banko patikimumą ir palaikant jo augimą“, - teigė Šiaulių banko vadovas.

„Remti smulkųjį ir vidutinį verslą, sudaryti palankias sąlygas gauti banko kreditus dabartinėje sudėtingoje ekonominėje situacijoje yra vienas iš svarbiausių ERPB prioritetų. Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko paskola Šiaulių bankui leis toliau aktyviai teikti regioniniam verslui reikalingą finansavimą, kredituoti savivaldybių projektus ir didinti bendrą pasitikėjimą bankų sektoriumi“, - pabrėžė Nick‘as Tesseyman‘as, ERPB Finansinių institucijų direktorius.

ERPB ir Šiaulių bankas sėkmingai bendradarbiauja jau devynerius metus. Tarpininkaujant ERPB, Šiaulių bankas pritraukė daugiau kaip 31 mln. eurų resursų.

Nuo 2005 m. ERPB yra didžiausias Šiaulių banko akcininkas, kuriam priklauso 16,06 proc. banko įstatinio kapitalo.