ERPB patvirtina savo pasitikėjimą Šiaulių banku

2011-11-23

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką,didžiausią lietuviško kapitalo banko akcininką, partnerystė su Šiaulių banku sieja nuo 2000 m. ERPB pareiškia savo pasitikėjimą 7-uoju pagal turto dydį banku Lietuvoje.

Valstybei perėmus vieną iš bankų, atsinaujino neramumai šalies finansiniame sektoriuje, todėl ERPB nori pabrėžti savo nuolatinę paramą Šiaulių bankui.

ERPB įsitikinęs, kad Šiaulių bankas yra gerai valdomas ir, po kapitalo padidinimo 2011 m., banko akcijos yra pilnai apmokėtos esamų akcininkų, o pats bankas yra gerai kapitalizuotas.

Pasibaigus trečiajam 2011 metų ketvirčiui, Šiaulių bankas pranešė apie uždirbtą grynąjį pelną, siekiantį 10,7 mln litų bei 12,8 % kapitalo pakankamumo rodiklį.

Pagal savo strateginį veiklos planą Lietuvoje ERPB ketina tęsti bendradarbiavimą su Šiaulių banku, teikti tęstinę paramą bankams, skolinant verslo sektoriui, ypatingą dėmesį skiriant smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.

ERPB ir Šiaulių bankas sėkmingai bendradarbiauja jau vienuolika metų. Nuo pat bendradarbiavimo pradžios, ERPB padėjo remdamas dinamiško, Lietuvos akcininkams priklausančio banko plėtrą, o Šiaulių bankas, savo ruožtu, buvo labai vertingas ERPB partneris kredituojant smulkų ir vidutinį verslą.

2000 m. ERPB suteikė 5 mln eurų kreditinę liniją Šiaulių bankui smulkaus ir vidutinio verslo įmonių finansavimui; 2001 m. Šiaulių bankas gavo 2 mln. eurų paskolą, skirtą finansuoti grūdinių kultūrų supirkėjus, perdirbėjus bei augintojus. Tarpininkaujant ERPB dar dvi sindikuotos paskolos, kurių kiekvienos vertė siekė 12 mln. eurų, buvo suteiktos Šiaulių bankui 2005 ir 2006 metais, kad šis galėtų plėsti savo veiklos apimtis. 2009 m. ERPB suteikė 30 mln. eurų vertės konvertuojamą paskolą, kaip paramą Šiaulių bankui ekonominės krizės laikotarpiu.

Nuo 2005 m. ERPB yra pagrindinis Šiaulių banko akcininkas, o 2010 m. jis padidino savo turimų akcijų kiekį nuo 16,06% iki 19,57%, konvertuodamas dalį paskolos, suteiktos 2009 m. 

_______________________________

ERPB, kurį valdo 61 šalis ir dvi tarpvyriausybinės institucijos, remia rinkos ekonomikos ir demokratijos plėtrą centrinės Europos ir centrinės Azijos šalyse. Daugiau informacijos apie mus galite rasti internete, Facebook ir Twitter.