Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

ERPB investuoja į Šiaulių banką

2005-04-06

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas investuos į AB Šiaulių banko akcinį kapitalą.
Balandžio 5 d. ERPB valdyba patvirtino projektą investuoti į Šiaulių banką. ERPB įsigis 12 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų emisiją, išleidžiamą Šiaulių banko 2005 m. kovo 30 d. akcininkų susirinkimo sprendimu, mokėdamas už jas po 1,70 lito už akciją. ERPB dalis padidintame Šiaulių banko akciniame kapitale sieks 16 procentų.