ERPB apmokėjo pasirašytas banko akcijas

2005-08-11

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas tampa didžiausiu AB Šiaulių banko akcininku

Šiandien, rugpjūčio 11 d., Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas pervedė į Šiaulių banko kaupiamąją sąskaitą 20,4 milijono litų už įsigytą Šiaulių banko akcijų paketą.
ERPB investavimo į Šiaulių banko kapitalą sutartis, pagal kurią ERPB išpirko išleistą naują akcijų emisiją, buvo pasirašyta šių metų birželio 3 d. Įregistravus padidėjusį iki 74,7 mln. Lt  banko akcinį kapitalą, ERPB valdys 16,1%  akcinio kapitalo dalį.
Šiaulių bankas ir toliau išlieka lietuviško kapitalo banku - įregistravus naująjį kapitalą, Lietuvos rezidentams, įmonėms ir privatiems asmenims, priklausys 75% banko įstatinio kapitalo.
Ženkliai padidėjęs banko kapitalas sudarys galimybę bankui toliau augti, didinti ilgalaikių ir vidutinės trukmės smulkiojo ir vidutinio verslo projektų finansavimą, plėtoti ir tobulinti banko teikiamas paslaugas.