Elektroninis deklaravimas – greičiau, paprasčiau, patikimiau

2007-02-28

Nelauk rytojaus - deklaruok pajamas šiandien

Gyventojai, deklaruojantys pajamas, deklaracijas turi pateikti iki gegužės 2 dienos

Kam reikia deklaruoti pajamas?

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad gyventojai 2006 metais gavę pajamų, nuo kurių patys privalėjo sumokėti pajamų mokestį, ir gyventojai, pretenduojantys susigrąžinti dalį per metus sumokėto pajamų mokesčio, iki šių metų gegužės 2 dienos Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (AVMI) teritoriniams skyriams turi pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
Deklaracijų gali neteikti gyventojai, 2006 metais gavę tik su darbo santykiais susijusių pajamų, nuo kurių pajamų mokestis buvo išskaičiuotas ir sumokėtas į biudžetą ir kurie neturėjo išlaidų, dėl kurių galėtų pretenduoti susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio.

Metines pajamų mokesčio deklaracijas už 2006 metus privalo pateikti ir tie gyventojai, kuriems tokia pareiga atsiranda dėl iki 2006 m. gruodžio 31 d. eitų pareigų. Deklaracijas privalo pateikti ir jų šeimos nariai. Šie asmenys kartu su pajamų mokesčio deklaracijomis privalo pateikti ir metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas. 

Kartu su deklaracijomis galima pateikti ir prašymus, kad iki 2 procentų sumokėto pajamų mokesčio būtų skirta paramai.

Kas gali susigrąžinti dalį pajamų mokesčio?

Dalį sumokėto pajamų mokesčio gali susigrąžinti:

 • Nuolatiniai Lietuvos  gyventojai 2006 metais įsigijo asmeninius kompiuterius su programine įranga ar jų elementus ir/arba interneto prieigą ir/arba interneto prieigai įrengti reikalingą  įrangą;
 • Per 2006 metus sumokėtas gyvybės draudimo įmokas;
 • Per 2006 metus sumokėtas palūkanas už suteiktus kreditus gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti ar sumokėtas už gyvenamojo būsto lizingo (išperkamosios nuomos) palūkanas;
 • Nuolatinių Lietuvos gyventojų per 2006 metus grąžintas paskolas (jų dalis), skirtas studijų, kurių metu įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama kvalifikacija, apmokėjimui padengti;
 • Per 2006 metus sumokėtas įmokas už studijas aukštojoje mokykloje, doktorantūros bei meno aspirantūros studijas;
 • Per 2006 metus sumokėtas įmokas į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus;

Galimybė deklaruoti nebūnant Lietuvoje

Primename, kad deklaracijas teikti elektroniniu būdu yra paprasčiau - nereikia ieškoti ir pildyti popierinės deklaracijos bei nereikia jos nešti į mokesčių inspekciją.
Norint deklaraciją užpildyti ir pateikti  elektroniniu būdu, reikia atvykti į apskrities VMI teritorinį skyrių ir pasirašyti  sutartį dėl naudojimosi Elektronine deklaravimo sistema (EDS). Bankų klientams, kurie naudojasi jų elektroninės bankininkystės paslaugomis ir nori tapti EDS vartotojais, sudaryti sutartį kur kas paprasčiau - tai padaryti galima internetu iš namų arba išvykus iš Lietuvos.
Išsamesnė informacija apie EDS yra VMI interneto svetainėje www.vmi.lt arba http://deklaravimas.vmi.lt.

Konsultacijoms ir pagalbai - Atvirų durų dekada

Jeigu gyventojas neturi galimybių ar noro deklaraciją pateikti elektroniniu būdu, jis deklaracijų formas gali atsispausdinti iš VMI interneto svetainės (www.vmi.lt) arba  jas pasiimti AVMI teritoriniuose skyriuose. Užpildytas deklaracijas reikia grąžinti teritorinio skyriaus AVMI  specialistui, kuris patikrins, ar nėra esminių klaidų (ar teisingai užrašytas asmens kodas, ar deklaracija pasirašyta ir pan.). 

Siekiant mokesčių mokėtojams suteikti kuo daugiau informacijos apie pajamų deklaravimą, balandžio 2-14 dienomis visose AVMI ir jų teritoriniuose skyriuose bus organizuojama Atvirų durų dekada. Šiomis dienomis  AVMI teritorinių skyrių darbas bus pailgintas, taip pat AVMI specialistai dirbs ir  balandžio 14 dieną. Atvirų durų dekados metu specialistai mokesčių mokėtojus konsultuos pajamų deklaravimo klausimais, o atsinešusiems reikalingus dokumentus - padės užpildyti deklaracijas. Bankų elektroninės bankininkystės klientams, jeigu jie turės prisijungimo slaptažodžius, padės deklaracijas išsiųsti elektroniniu būdu.

Atvirų durų dekados programą nuo kovo mokesčių mokėtojai galės gauti AVMI teritoriniuose skyriuose, VMI interneto svetainėje www.vmi.lt. Visą aktualią informaciją apie gyventojų pajamų mokesčio deklaravimą galima gauti AVMI teritoriniuose skyriuose, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonu 1882, bei VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

Elektroninis deklaravimas - greičiau, paprasčiau, patikimiau

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) primena, kad deklaruoti pajamas elektroniniu būdu yra greičiau, paprasčiau ir patikimiau nei pildyti deklaraciją popieriuje. Šiais metais gyventojams pateikiamos dvi naujovės - tai preliminariai užpildyta deklaracija bei galimybė deklaruoti pajamas el. būdu neturint kompiuterio ar interneto prieigos. Norint pasinaudoti naujovės reikės tapti Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) vartotojams. Numatyta, kad Gyventojai, po kovo 1 dienos elektroniniu būdu pateikę teisingą deklaraciją, permoką gautų per 10 dienų.

Galimybė pateikti deklaraciją bet kuriuo paros metu

Deklaruoti pajamas elektroniniu būdu galima naudojantis VMI Elektroninio deklaravimo sistema (jungtis adresu: http://deklaravimas.vmi.lt arba per VMI interneto svetainę www.vmi.lt).
Teikiant deklaracijas elektroniniu būdu gyventojai gali naudotis patogiomis deklaracijų pildymo ir tikrinimo priemonėmis; taip pat operatyviai gauti elektroninį pranešimą apie deklaracijos priėmimo rezultatus, rastas klaidas (neatitikimus) ir peržiūrėti jau anksčiau pateiktų deklaracijų priėmimo istoriją.

 Be to, elektroniniu būdu pateikta ir teisingai užpildyta deklaracija yra greičiau apdorojama VMI informacinių sistemų, todėl atsiranda galimybė greičiau susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio norintiems pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis.

Norint deklaraciją užpildyti ir pateikti naudojantis EDS, reikia pasirašyti sutartį dėl jos naudojimosi. Bankų klientams, kurie naudojasi jų elektroninės bankininkystės paslaugomis, tai padaryti kur kas paprasčiau -  tai padaryti galima internetu. Naudotis EDS ir pateikti deklaracijas internetu galima ir jungiantis per bankų elektroninės bankininkystės darbalaukius. Beje, naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis deklaracijas galima pateikti ir nebūnant Lietuvoje.

Nesinaudojantiems bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis sutartį galima pasirašyti atvykus į apskrities VMI teritorinį skyrių.

Naujovė - preliminariai užpildyta deklaracija

Šiais metais mokesčių mokėtojams, EDS vartotojams bus pateikiamos preliminariai užpildytos deklaracijos. Šiose deklaracijose bus įrašytos su darbo santykiais susijusios pajamos bei išlaidos, apie kurias VMI informuoja tretieji šaltiniai (kompiuterių pardavėjai, draudimo bendrovės ir pan.) bei mokesčius išskaičiuojantys asmenys - darbdaviai. 

Kaip ir praėjusiais metais, šiemet EDS vartotojai duomenis apie savo per 2006 metus gautas su darbo santykiais susijusias pajamas bei patirtas išlaidas (kompiuteriui, studijoms, draudimui ir pan.) galės pamatyti prisijungę prie EDS - ši informacija nuo kovo  bus pateikta skyrelyje „Informacija vartotojams“, „Pažymos“.  Tai gerokai palengvins deklaracijų pildymą ir leis išvengti klaidų.

Primename, kad gyventojai elektroninę deklaraciją taip pat gali atsiųsti elektroniniu paštu adresu deklaracija@vmi.lt ar perduoti tiesiogiai apskrities VMI aptarnavimo padalinio darbuotojui kompiuterinėje duomenų laikmenoje (diskelyje arba kompaktinėje plokštelėje).

Mokesčių mokėtojo elektroniniu būdu pateikta mokesčio deklaracija turi tokią pat juridinę galią kaip ir mokesčių mokėtojo pasirašyta. Pateikus mokesčio deklaraciją elektroniniu būdu, šios deklaracijos popieriuje teikti nereikia.

Taip pat šiais metais gyventojams, neturintiems namuose kompiuterio ar interneto, deklaruoti pajamas el. būdu bus suteikta galimybė Viešojo interneto prieigos taškuose (VIPT). Minėti VIPT įkurti visose šalies seniūnijose. VIPT paslaugos nemokamos, daugelio VIPT kuratoriai bus apmokyti mokesčių inspekcijos specialistų, todėl galės pakonsultuoti gyventojus, norinčius pajamas deklaruoti el. būdu.

Apie Valstybinę mokesčių inspekciją:

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMI), vykdydama įstatymų jai pavestas funkcijas yra atsakinga už 26 mokesčių administravimą, iš jų pagrindiniai - pelno mokestis, pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizo mokestis. VMI sistemą sudaro biudžetinės įstaigos - centrinis mokesčių administratorius - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  (toliau - VMI prie FM) ir vietos mokesčių administratoriai  - apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos. VMI teikia paslaugas ir konsultacijas visais mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo klausimais, rengia mokesčių įstatymų komentarus, mokesčių deklaracijas bei jų užpildymo tvarkas, vykdo mokesčių mokėtojų kontrolę, išieško laiku nesumokėtus mokesčius, grąžina pajamų mokesčio permokas, atlieka kitas įstatymų numatytas funkcijas. VMI veikia elektroninio deklaravimo sistema, leidžianti šalies mokesčių mokėtojams internetu pildyti ir pateikti deklaracijas, taip pat teikia daug kitų elektroninių paslaugų. Nuo 2006 metų balandžio 1 dienos VMI veikia Mokesčių informacijos centras, kurio specialistai trumpuoju telefonu 1882 teikia konsultacijas visos Lietuvos gyventojams ir įmonėms gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų klausimais, konsultuoja pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto bei socialinio mokesčio klausimais, apie pajamų ir turto deklaravimą, informaciją dėl mokestinių procedūrų vykdymo, visą bendrąją informaciją apie VMI. Daugiau galima sužinoti interneto svetainėje www.vmi.lt.

Elektroninis deklaravimas, naudojantis AB Šiaulių banko paslaugų internetu sistema SB linija

AB Šiaulių banko klientai naudodamiesi banko paslaugų internetu sistema SB linija, tiesiogiai prisijungę prie VMI, deklaraciją gali užpildyti ir pateikti SB linijos meniu punkte „Informacija“ -> „Elektroninio deklaravimo sistema“.

Prisijungę prie EDS skyrelyje „Deklaravimas“, klientai gali pildyti naują deklaraciją. Duomenys apie gautas su darbo santykiais susijusias pajamas bei patirtas išlaidas pateikiamos skyrelyje „VMI informacija mokėtojui“ -> „Pažymos“.

Pajamų bei turto deklaravimui reikalingų pažymų užsakymas, naudojantis AB Šiaulių banko paslaugų internetu sistema SB linija

Pažymas pajamų bei turto deklaravimui AB Šiaulių banko klientai gali užsisakyti naudodamiesi banko paslaugų internetu sistema SB linija.

SB linijos meniu punkte „Dokumentų užsakymas“ galima užsisakyti šias banko pažymas:

 • Pažyma apie išmokėtas palūkanas;
 • Pažyma dėl turto ir piniginių lėšų deklaravimo.

SB linijos meniu punkte „Pranešimai“, rašant pranešimą į banką, galima užsisakyti šias banko pažymas:

 • Pažyma apie vertybinius popierius;
 • Pažyma apie suteiktą kreditą ir sumokėtas palūkanas;
 • Pažyma apie grąžintą kreditą (ar jo dalį) už studijas.

Pranešime klientai turi nurodyti pageidaujamos pažymos formą, laikotarpį, el. pašto adresą, jei pageidaujama, kad pažyma būtų atsiųsta el. paštu, arba Šiaulių banko klientų aptarnavimo skyrių, jei pageidaujama pažymą atsiimti klientų aptarnavimo skyriuje. Pažymų parengimo terminas 2-3 darbo dienos nuo prašymo pateikimo dienos.

Pažymos išduodamos nemokamai.