Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas (keičiama susirinkimo data)

2007-02-26

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR Vertybinių popierių komisijai, AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. Banko valdybos sprendimu šaukiamas AB Šiaulių banko eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2007 m. kovo 29 d. 13 val. Šiaulių J.Janonio gimnazijos aktų salėje adresu Tilžės g. 137, Šiauliai. Registracijos pradžia 12 val.

Darbotvarkė:
1) Dėl banko metinio pranešimo.
2) Dėl nepriklausomo auditoriaus išvadų.
3) Dėl banko stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
4) Dėl banko 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
5) Dėl banko pelno paskirstymo.
6) Dėl įstatinio kapitalo didinimo iš banko lėšų.
7) Dėl įstatų pakeitimo, susijusio su įstatinio kapitalo didinimu iš banko lėšų
8) Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomais įnašais.
9) Dėl įstatų pakeitimo, susijusio  su įstatinio kapitalo didinimu papildomais įnašais.

Susirinkimo apskaitos diena - 2007 m. kovo 22 d.
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, akcininkai gali susipažinti banko buveinėje (Tilžės g.149, 201 kab., darbo laikas 7:30-11:30, 12:30-16:30) nuo 2007 m. kovo 19 dienos.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo - Pranas Gedgaudas, tel. (8-41) 595653.

Administracijos vadovo pavaduotojas      
Donatas Savickas