EIF ir Šiaulių bankas pasirašė sutartį dėl 40 milijonų eurų Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms kredituoti

2010-01-20

Europos investicijų fondas (EIF) ir AB Šiaulių bankas šiandien pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią smulkiam  ir vidutiniam verslui Lietuvoje kredituoti skiriama virš 138 mln. litų (40 mln. eurų).

                     

Šiaulių bankas įgyvendins pagal JEREMIE iniciatyvą naujai sukurtą šiuolaikinės finansų inžinerijos priemonę - pasidalintos rizikos paskoloms teikti, skirtą per nustatytą dviejų metų laikotarpį paskatinti bankus teikti paskolas smulkiam ir vidutiniam verslui. EIF suteiks Šiaulių bankui 20 mln. eurų (virš 69 mln. litų), prie kurių tokia pat dalimi prisidės Šiaulių bankas, visa sandorio suma - 40 mln. eurų (virš 138 mln. litų). Sandorio dėka Šiaulių bankas galės padidinti skolinimo apimtis mažoms ir vidutinėms įmonėms, taip prisidėdamas prie dėl ekonominio nuosmukio susidariusių problemų sprendimo.

Anot Europos investicijų fondo vadovo Richardas Pelly, „Ši sutartis yra labai gera žinia Lietuvos įmonėms ir leis padidinti skolinimą šiam svarbiam ūkio sektoriui. Šiaulių bankas buvo atrinktas išsamaus atrankos proceso metu įgyvendinant šią iniciatyvą.  Tai vienintelis atrinktas vietinio kapitalo bankas Lietuvoje, o tai rodo valdymo kokybę ir gebėjimą pagerinti finansavimo galimybes Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms“.

Šiaulių bankas pradės teikti paskolas įmonėms nuo 2010 m. pirmojo ketvirčio, visą lėšų sumą planuojama išskolinti per ateinančius dvejus metus. 

„Europos investicijų fondo siūlomi nauji finansavimo šaltiniai svarbūs bankui, tuo pačiu jie labai aktualūs ir verslui. Bendradarbiaujant su Fondu, bus teikiamos pasidalintos rizikos paskolos - vadinasi, pagerės kreditavimo sąlygos, skolinantis bus reikalingas mažesnis užstatas. Lanksčiai planuojamas administruoti lėšas verslininkai galės naudoti veiklos pradžiai finansuoti, verslo plėtrai ir jo galimybių optimizavimui, verslo aplinkos gerinimui. Visa tai turėtų padidinti smulkiojo ir vidutinio verslo atsigavimo ir augimo tempus šalyje“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Įgyvendinant finansinį instrumentą, skirtą pasidalintos rizikos paskoloms teikti (Funded Risk Sharing Instrument), teikiant paskolas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, lygiomis dalimis panaudojamos Kontroliuojančiojo fondo ir banko kapitalo lėšas. Šį produktą EIF sukūrė kaip priemonę spręsti susidariusiai kreditų krizei ir jį EIF įgyvendina keliose ES valstybėse narėse, tačiau viso šio darbo vaisiais pirmoji pasinaudos Lietuva. 
Be to, per Kontroliuojantįjį fondą EIF Lietuvoje įgyvendina keletą kitų finansų inžinerijos priemonių, todėl per kelis ateinančius mėnesius tikimasi paskelbti daugiau naujienų.
Ši sutartis sudaroma užbaigus atvirą konkursą, kuriame dalyvavo 8 Lietuvoje veikiantys bankai. Keturi finansiniai tarpininkai buvo atrinkti atlikus išsamią analizę ir taikant nustatytus atrankos kriterijus, pasinaudojant Europos investicijų fondo 15 metų patirtimi teikiant finansinių garantijų produktus finansinėms institucijoms visoje Europoje.

EIF planuoja, kad bus pasirašyta iš viso 4 sutartys su bankais Lietuvoje, tuo paskatinant skolinimo mažoms ir vidutinėms įmonėms apimtis 344 mln. eurų. Šios sutartys yra vienos svarbiausių EIF veiklos sričių, administruojant pagal JEREMIE iniciatyvą įsteigtą Kontroliuojantįjį fondą, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Apie JEREMIE
JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) - bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy), Europos investicijų banko grupės iniciatyva, kurios tikslas - pagerinti įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant dalį Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšų. JEREMIE leidžia ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų per kontroliuojančiuosius fondus panaudoti MVĮ finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu. Ši parama yra grąžintina, o lėšos bus vėl investuojamos, todėl daugiau mažų ir vidutinių įmonių gali pasinaudoti ES lėšomis.

EIF yra pasirašęs 7 nacionalines (su Graikija, Rumunija, Slovakija, Latvija, Lietuva, Kipru ir Bulgarija) bei 3 regionines (Langedok Rusilonu Prancūzijoje, Kampanija ir Sicilija Italijoje) sutartis dėl kontroliuojančiųjų fondų.

Šia iniciatyva siekiama paskatinti verslumą Europos Sąjungoje, įgyvendinant Lisabonos darbotvarkę ir skatinant ES struktūrinės paramos lėšomis sukurti didesnę naudą ūkiui.

Lietuvoje ši iniciatyva finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programą.

Apie EIF
EIF pagrindinė misija - gerinti mikro, mažų ir vidutinių įmonių gaunamą finansavimą visoje Europoje. EIF kuria ir plėtoja specialiai šiam rinkos segmentui skirtus rizikos kapitalo ir garantijų instrumentus. Tokiu būdu, EIF įgyvendina ES tikslus skatinti inovacijas, taikomuosius tyrimus ir plėtrą, verslumą, plėtrą ir užimtumą. 2009 m. birželio 30 d. EIF iš viso buvo investavęs virš 3,7 mlrd. eurų į rizikos kapitalo fondus. EIF, investavęs į daugiau nei 300 fondų visoje Europoje, yra svarbus žaidėjas Europos rizikos kapitalo rinkoje dėl investicijų apimties ir krypčių, ypač aukštųjų technologijų ir verslo pradžios segmentų. EIF garantijų įsipareigojimai buvo virš 13,3 mlrd. eurų sudaryta beveik 190 sandorių, todėl EIF užima svarbų vaidmenį kaip pagrindinis garantijų už MVĮ paskolas teikėja Europos lygmeniu.

Apie Šiaulių banką
Šiaulių bankas yra vienas didžiausią lietuviško kapitalo dalį turintis bankas Lietuvoje. Bankas prioritetą teikia smulkiajam ir vidutiniam verslui, regioninių projektų finansavimui, taip pat sparčiai plečia mažmeninės bankininkystės sektorių. Šiaulių bankas turi 53 teritorinius padalinius, veikiančius 33-juose miestuose, ir bankines paslaugas klientams teikia visoje Lietuvoje. Visi banko padaliniai dirba realaus laiko („on-line") režimu, daug dėmesio skiria kvalifikuotam klientų aptarnavimui. Svarbiausia banko veiklos kryptis - kreditavimas. Ilgalaikiai bendradarbiavimo santykiai Šiaulių banką sieja su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB), Europos Tarybos Vystymo banku (CEB), Šiaurės šalių investicijų banku (NIB) ir kitais finansiniais partneriais.