Diferencijuojama investuotojų apsauga

2007-11-05

Nuo 2007 m. lapkričio 1 dienos įsigaliojo Europos Sąjungos direktyva dėl reikalavimų finansinių priemonių rinkoms (angl. Markets in Financial Instruments Directive - MiFID). Ši direktyva turi užtikrinti vieningą prekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimą visose Europos Sąjungos šalyse, jos nuostatos nukreiptos į didesnę investuotojų apsaugą, skaidrų ir kokybišką investicinių paslaugų teikimą.

Pagal investavimo patirtį, finansinę situaciją, žinias ir investavimo tikslus klientai, kuriems teikiamos investicinės paslaugos, nuo šiol skirstomi į tris kategorijas:

  • Neprofesionalūs klientai. Šiai kategorijai priskiriama didžioji dalis privačių asmenų ir nedidelės įmonės.
  • Profesionalūs klientai. Priskiriama: kredito įstaigos, draudimo įmonės, finansų maklerio įmonės, kolektyvinio investavimo subjektai ir jų valdymo įmonės, šalių vyriausybės, didelės įmonės ir pan.
  • Tinkamos sandorio šalys - turintys daug žinių ir patirties finansų rinkose klientai.

Investuotojų apsauga diferencijuojama pagal jų kategorijas - didžiausia apsauga taikoma neprofesionaliems klientams, mažesnė - profesionaliems, mažiausia - tinkamoms sandorio šalims.

Siekdamas įgyvendinti Direktyvos nuostatas Šiaulių bankas rinks daugiau informacijos iš savo klientų apie jų žinias, patirtį ir finansinę padėtį. Surinkta informacija bus naudojama įvertinant klientų poreikius, patirtį ir rizikos toleranciją.

Šiaulių bankas vietoj buvusių Vertybinių popierių apskaitos (saugojimo) bei pavedimų priėmimo ir vykdymo sutarčių nuo 2007-11-05 su klientais sudarys Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir tarpininkavimo sutartis. Prie šių sutarčių kaip priedai bus pridedami ir kiti dokumentai, susiję su investicinių paslaugų teikimu. Šiuose dokumentuose bus nurodyta, kuriai kategorijai bankas priskiria klientą ir tvarka, pagal kurią klientas gali prašyti būti priskirtas kitai kategorijai ar taikyti kitokio lygio apsaugos priemones.

Nuo 2007-11-05 klientai gali pateikti naujus pavedimus vertybinių popierių operacijoms tik pasirašę Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir tarpininkavimo sutartį. Kviečiame klientus, kuriems jau teikiame investicines paslaugas, atvykti į banką pasirašyti sutarčių ir kitų su tuo susijusių dokumentų. Nauji klientai pasirašys dokumentus prieš jiems pradedant naudotis banko teikiamomis LR Finansinių priemonių rinkų įstatyme apibrėžtomis investicinėmis ir papildomomis paslaugomis. Nuo 2008-01-01 Vertybinių popierių apskaitos (saugojimo) bei pavedimų priėmimo ir vykdymo sutartys (senosios) nebegalios, iki šios datos kviečiame visus klientus, anksčiau sudariusius senąsias sutartis, atvykti pasirašyti naujųjų sutarčių.


Daugiau informacijos suteiks Šiaulių banko Iždo departamento skyriai, teikiantys investicines ir papildomas paslaugas:

VP prekybos skyrius, tel.: (8 41) 595 654, 595 608, e-paštas vp.prekyba@sb.lt

VP apskaitos skyrius, tel.: (8 41) 595 669, 595 652, 595 704, e-paštas vp.apskaita@sb.lt